Szervezet

A Vezetőkiválasztási és Vezetőképzési Osztály
- gondoskodik a rendészeti vezetőkiválasztási és vezetőképzési rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;
- ellátja a rendvédelmi szervek által vezetett utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásába való bekerülést célzó, a vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre lehetőséget adó, továbbá a vezetői kinevezésekhez szükséges előzetes vélemény kialakításánál nélkülözhetetlen vezetőkiválasztással kapcsolatos feladatokat;
- gondoskodik a rendészeti vezetőképzések és vezetői továbbképzési programok tematikájának kidolgozásáról, előkészítéséről, tréningek levezetéséről, értékeléséről;
- végzi a képzési igények felmérését, igények szerinti tanfolyamok megszervezését és lebonyolítását, valamint az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.

A Vezetőkiválasztási Központ
látja el a rendvédelmi szervek által vezetett utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásába való bekerülést célzó, a vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre lehetőséget adó, továbbá a vezetői kinevezésekhez szükséges előzetes vélemény kialakításánál nélkülözhetetlen vezetőkiválasztással kapcsolatos feladatokat.