Kiválasztás

A vezetőkiválasztási eljárásról

2013-tól a vezetőképzési rendszer a tudatos humánpolitikai fejlesztésnek köszönhetően kiegészült egy vezetőkiválasztási és utánpótlási adatbanki rendszerrel. A vezetőkiválasztási eljárás végrehajtását a Központ végzi, amelynek eredményességét követően a jelöltek bekerülnek a belügyi szerv által vezetett adatbankba, illetve lehetőséget kapnak a vezetővé képző tanfolyam elvégzésére. A 2015-től végzett új típusú felmérés során beszerzett kompetenciaprofil adatok felhasználásával a Központ előzetes véleményt ad, amelyben sorrendet állít fel a vezetői beosztásba kinevezni tervezett személyek között aszerint, hogy a jelöltek kompetenciaprofilja milyen mértékben illeszkedik az adott vezetői beosztáshoz meghatározott, elvárt vezetői kompetenciaprofil összefüggésekhez.
A célok megvalósítása érdekében a jogelőd Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 2014-ben olyan rendszert dolgozott ki, amellyel valamennyi rendvédelmi szervnél, valamennyi vezetői szinten megjelenő tizenhárom, egységesen elvárt belügyi vezetői kompetenciát lehet tudományosan megalapozott módon mérni és értékelni, s amely egy komplett informatikai rendszer által támogatott. Ehhez kapcsolódnak a társas kapcsolatok menedzseléséhez szükséges szociális kompetenciák mérése. Az új vizsgálati módszertan megőrizte a 2013 óta folyó vezetőkiválasztási eljárás fő irányelveit és módszertanát.
A kiválasztási eljárás három fő lényegi eleme: a komplett vezetőkiválasztási (KVK) teszt, továbbá az AC feladatok, valamint a félig strukturált kompetenciaalapú interjú.

A kiválasztási eljárás folyamata

Figyelembe véve a kidolgozott vizsgálati eljárások időszükségletét, valamint az általuk okozott pszichés megterhelést, az új vezetőkiválasztási eljárás időtartama két naposra tervezett. Az 1. nap reggelén kerül sor a jelöltek fogadására, tájékoztatására, az órarendek átadására, majd a teszt csoportos felvételére. A 2. nap a páros, egyéni és csoportos AC feladatok megoldásával telik, majd kora délután kerül sor a pszichológusok által végzett félig strukturált interjúk felvételére, majd a két nap eredményeit összegző visszajelzésekre. A három különböző vizsgálati eljárásból származó eredmények egy egységes kompetenciaprofilban kerülnek összegzésre. Ez képezi az alapját annak a számításnak, amelynek végeredményeként arról kapunk egy értéket, hogy az adott jelölt kompetenciaprofilja milyen mértékben esik egybe az adott szerv vezetői által meghatározott, elvárt vezetői kompetenciaprofil-összefüggésekkel. Az alkalmazott neurális modell képes arra, hogy felismerje és kezelje az egyes kompetenciák közötti interakciókat, azt a jelenséget, hogy bizonyos kompetenciák erősségei és gyengeségei képesek egymást kiegészíteni, illetve felerősíteni.


A kiválasztási eljárás ütemezése

A vezetőkiválasztási eljárások az átadott órarendek ütemezése szerint 07.45-16.00 óra között kerülnek lebonyolításra. A rendészeti vezetőkiválasztási eljárás időpontjáról és részletes időbeosztásáról az RVVTF a belügyi szerveket féléves kiajánlás útján értesíti. A belügyi szervek számára rendelkezésre bocsátott létszámkeret terhére a belügyi szervek által megküldött listán szereplők rendészeti vezetőkiválasztási eljárásának időpontjáról az RVVTF vezetője a humán szolgálatok útján tájékoztatja az eljárást kezdeményező állományilletékes parancsnokot. A felmérés zavartalan megkezdése érdekében az érkezés az eljárás megkezdése előtt 10-15 perccel javasolt.

A kiválasztási eljárás helyszíne

A BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály Vezetőkiválasztási Központja Remeteszőlősön található, ahol a ROKK Rendőrképző Akadémia is működik (2090. Remeteszőlős, Nagykovácsi út. 3.).