Bemutatkozás

Az Oktatásigazgatási Osztály koordinálja és szervezi a belügyi életpályamodellhez kapcsolódó oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatokat. Közreműködik a rendészeti felsőoktatási ágba tartozó képzésekkel kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében, koordinálja és végrehajtja a miniszter felelősségi körébe tartozó, munkakör betöltéséhez előírt szakmai képesítések/szakképesítések szakmai követelményeinek szabályozási, igazgatási és felügyeleti feladatait. Végrehajtja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem miniszteri fenntartói feladataiból adódó, az Egyetem és a Belügyminisztérium közötti megállapodásból fakadó feladatokat. Gondoskodik a rendvédelmi köznevelési (oktatási) intézményekkel, a rendvédelmi oktatással, képzéssel és kiképzéssel, valamint továbbképzéssel kapcsolatos, a miniszterre, illetve a minisztériumra háruló ágazati feladatok ellátásáról, a döntések, intézkedések előkészítéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről. Intézkedik a miniszter ágazati felelősségi körébe tartozó szakmai képesítésekkel és szakképesítésekkel kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtatásáról.