Szervezet

 

A Gazdasági Igazgatóságon belül két osztály látja el a Főigazgatóság pénzügyi, számviteli és üzemeltetési tevékenységéhez kapcsolódó feladatokat.

 

Közgazdasági Osztály:

 • megtervezi és elkészíti a Főigazgatóság költségvetését, figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését, értékeli és elemzi azt;

 • elkészíti a jóváhagyott költségvetés felosztására vonatkozó javaslatot és nyilvántartja azok felosztását;

 • gyakorolja az előirányzatok feletti gazdálkodási jogkörrel kapcsolatos feladatokat;

 • ellátja a kontrolling, pénzügyi, számviteli, adóügyi, társadalombiztosítási feladatokat;

 • ellátja a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat;

 • elvégzi a személyi állomány juttatásait érintő számfejtési feladatokat;

 • a Magyar Államkincstárral együttműködve gondoskodik a Főigazgatóság bérgazdálkodási feladatának pénzügyi lebonyolításáról;

 • működteti a házipénztárt;

 • szerződéseket készít elő;

 • gondoskodik a Főigazgatóság gazdasági és pénzügyi kötelezettségeinek teljesítéséről, követeléseinek érvényesítéséről.

 

Logisztikai Osztály:

 • biztosítja a személyi állomány részére a feladatellátáshoz szükséges berendezések, anyagok, eszközök beszerzését, üzemeltetését;

 • biztosítja a Főigazgatóság oktatásra, képzésre vonatkozó technikai feltételeit;

 • ellátja a szolgálati járművek nyilvántartásával, használatával, üzemeltetési költségelszámolásával kapcsolatos feladatokat, ideértve a szolgálati járművek magáncélú engedélyezésére vonatkozó hatáskört;

 • végzi az ingatlanok üzemeltetéséhez, fenntartásához kapcsolódó feladatokat;

 • biztosítja a beruházások szakszerű megszervezését és lebonyolítását, továbbá a Főigazgatóság épületeinek állagmegóvását;

 • ellátja a munka- és tűzvédelmi feladatokat.