Bemutatkozás

http://www.belugyiszemle.hu/

A Belügyi Szemle 1953. óta a Belügyminisztérium szakmai, tudományos folyóirata. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztálya által felállított rangsor szerint az öt legmagasabban értékelt lap közé sorolta. A lap a társadalmi devianciák, valamint a közbiztonság és a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemző, értékelő tanulmányokat közöl. A kéziratok előzetes, anonim lektorálásra kerülnek, s az elismert szaktekintélyekből álló szerkesztőbizottság szerkeszti.

A lap ára: 530 Ft/példány
Éves előfizetési díj: 5.830 Ft

 

KÖZLÉSI FELTÉTELEK

  • A szerkesztőség olyan kéziratokat vár közlésre, amelyek a társadalmi devianciák, valamint a közbiztonság és a rendészet kérdéseit kriminológiai, kriminálszociológiai, büntetőjogi, rendészeti szempontból elemzik, értékelik.
  • A kéziratokon kérjük feltüntetni a szerző nevét, beosztását, telefonszámát, lakcímét.
  • Kérjük, hogy a cikkek szövegét e-mailben vagy CD-n is küldjék meg.
  • Felhívjuk tisztelt szerzőink figyelmét, hogy lapunkban nyomdatechnikai okok miatt színes fényképeket és ábrákat nem tudunk megjelentetni, ezért kérjük, hogy azokat fekete-fehérben mellékeljék a cikkhez.
  • A szerkesztőség a beérkezett kéziratot szakmai szempontból lektoráltatja, és fenntartja a jogot a kéziratok stilizálására, korrigálására, tipografizálására.
  • El nem fogadott kéziratokat nem áll módunkban visszaküldeni.
  • A szerkesztőség másodközlést nem vállal.