Bemutatkozás

 

A Gazdasági Igazgatóság a Főigazgatóságon működő olyan funkcionális szervezeti egység, amely a Főigazgatóság jogszabályokban meghatározott gazdálkodási feladatait látja el. Végzi a Főigazgatóság költségvetés-tervezési, előirányzat-felhasználási és módosítási, üzemeltetési, fenntartási, működtetési, beruházási, vagyonhasználati és -hasznosítási, készpénzkezelési, könyvvezetési, beszámolási, illetményszámfejtési és adatszolgáltatási tevékenységét. Elkészíti a szakterületét érintő belső szabályzatokat.

A Gazdasági Igazgatóság segíti a Főigazgatóság vezetőinek, oktatási, képzési, tudományos és más funkcionális szervezeti egységeinek tevékenységét. Feladatait a Főigazgatóság szervezeti egységeivel együttműködve látja el.