Vizsgabefogadás és bejelentés

Vagyonőri Vizsgaközpont

Nyilvántartási szám: E-000214/2014

 

A szakképesítések megszerzéséhez szükséges szakmai vizsga szabályait a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) részletesen szabályozza. A Korm. rendelet 9. §-a meghatározza a vizsgabejelentés határidejét:

9. § (1) A vizsgaszervező a vizsgabizottság kijelölése és a központi kiadású feladatlapok biztosítása érdekében
a) az iskolai rendszerű szakképzést követő vizsgára történő jelentkezések határidejét követő tizenöt napon belül, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén öt napon belül,
b) az iskolarendszeren kívüli szakképzést követő vizsga esetén a vizsga első vizsgatevékenységét megelőzően negyven naptári nappal
a vizsgát vizsgacsoportonként az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek az erre a célra kialakított elektronikus felületén (a továbbiakban: elektronikus felület) jelenti be.

Az a képző intézmény, amely a képzés tekintetében teljesítette a meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságot szeretné megbízni vizsgaszervezéssel, az első vizsgatevékenységet megelőzően hatvan nappal nyújtsa be a letölthető dokumentumok között megtalálható Vizsgaszervezésre vonatkozó szándéknyilatkozatot.

A hatvan napos határidő lehetőséget biztosít, hogy a Korm. rendeletben meghatározott vizsgabejelentési kötelezettség teljesítéséig elkészülhessen a képző intézmény és a vizsgaszervezést végző Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság közötti együttműködési megállapodás.

Amennyiben a képző intézmény és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság között már létezik megkötött együttműködési megállapodás, úgy a Korm. rendeletben meghatározott vizsgabejelentési kötelezettség teljesítése érdekében a képző intézmény jelentési kötelezettsége az első vizsgatevékenységet megelőző negyvenöt nap.