Szervezet

A Továbbképzési Osztály látja el a Belügyi Továbbképzési Kollégium titkárságának feladatait, továbbá az Osztályon belül három szakterület hajtja végre a rendészeti továbbképzési rendszerrel kapcsolatos feladatokat.

A Programminősítő és Nyilvántartási Szakterület végzi a továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételi-, illetve a programminősítési eljárás lefolytatását. Felmerült igények alapján továbbképzési programfejlesztéssel és a rendfokozati vizsgával kapcsolatos feladatok végrehajtásával is foglalkozik.

A Rendészeti Továbbképzési Szakterület gondoskodik a rendészeti továbbképzések szervezéséről, lebonyolításáról, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok koordinálásáról. Kapcsolatot tart a felnőttképzési intézményekkel, valamint a belügyi szervek adminisztrátoraival.

A Képzési és Informatikai Innovációt Támogató Szakterület közreműködik az RVTV portál moduljainak fejlesztésében, e-learning tananyagok kidolgozásában. Együttműködik az informatikusokkal, fejlesztőkkel, igény szerint statisztikai adatszolgáltatást nyújt.