Országos Vízügyi Főigazgatóság

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Oktatási Osztálya látja el a vízügyi továbbképzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Részt vesz a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál vízügyi moduljának fejlesztésében és működtetésében, koordinálja és végrehajtja a vízügyi igazgatási szervek állományának továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, valamint nyomon követi a közalkalmazottak továbbképzési kötelezettségének teljesítését. A vízügyi ágazatban felmerülő igények alapján kidolgozza a központi továbbképzési programok tematikáját, közreműködik a vízügyi igazgatási szervek belső továbbképzési programjainak fejlesztésében és jóváhagyásra felterjeszti azokat a BM Továbbképzési Osztálya részére. Részt vesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által kidolgozott minősített továbbképzési programok minősítési eljárásában. Közreműködik az e-learning tananyagok fejlesztésében. Gondoskodik a központi továbbképzési programok szervezéséről, lebonyolításáról, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásáról. Igény szerint statisztikai adatszolgáltatást nyújt.

Kapcsolatot tart felnőttképzési intézményekkel, kiemelten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karával, a BM Továbbképzési Osztály, valamint a vízügyi igazgatóságok továbbképzésért felelős szervezeti egységének munkatársaival és a továbbképzési programok oktatóival. Együttműködik az RVTV portál vízügyi moduljának fejlesztőivel, valamint az e-learning tananyagok fejlesztésében részt vevő külső szolgáltatókkal.

Az Oktatási Osztály munkatársai a Belügyi Továbbképzési Kollégium megbízólevele alapján ellátják a vízügyi ágazatban szervezett továbbképzések minőségbiztosításával, a helyszíni és dokumentációs ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat.

Az OVF Oktatási Osztálya a 1093 Budapest, Lónyay utca 24. szám alatti telephelyen működik.

Levelezési cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Központi telefonszám: +36 1/225 44 00