Belügyi Továbbképzési Kollégium

A Belügyi Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a miniszter továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai testület.

A Kollégium meghatározza a továbbképzések minőségügyi követelményeit, módszertani irányelveit, a továbbképzések nyilvántartási rendszerét, meghatározza és felügyeli a továbbképzések minőségirányítási rendszerét, jóváhagyja a BM RVVTF által előterjesztett minősítési javaslatokat, dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről vagy törléséről. Jóváhagyja a BM RVVTF által készített, az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést.

A Kollégium titkársági feladatait a BM RVVTF Továbbképzési Osztály látja el, és a működésével összefüggő feltételeket biztosítja.

A Kollégium elnöke:

Dr. Felkai László
közigazgatási államtitkár
Belügyminisztérium

A Kollégium titkára:

Sajóvölgyi Anett r. alezredes
osztályvezető
BM SZÜHÁT, Rendészeti Vezetőkiválasztási,
Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály

A Kollégium tagjai:

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy

Dobson Tibor tű. vezérőrnagy
elnök
Magyar Rendvédelmi Kar

Dr. Bak Sándor r. ezredes
igazgató
Országos Rendőr-főkapitányság
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok
főigazgató-helyettes
BM OKF, Főigazgató-helyettesi Szervezet

Dr. Horváth Ádám István r. ezredes
főosztályvezető
BM SZÜHÁT, Személyügyi Főosztály

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy
oktatási főszemlélő
Belügyminisztérium

Dr. Kiss Csaba nb. dandártábornok
általános főigazgató-helyettes
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy
tanszékvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék

† Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok
dékán
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

Schmehl János bv. vezérőrnagy bv. főtanácsos
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Dr. Tóth László c. bv. vezérőrnagy
gazdasági főigazgató-helyettes
Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

A Kollégium Ügyrendje
A Kollégium Munkaterve
A Kollégium Ellenőrzési terve
A továbbképzési programok minősítését, a képzésfejlesztést, a képzések megvalósítását és ellenőrzését szolgáló díja