Szervezet

A Vezetőképzési Igazgatóságon belül három szervezeti egység gondoskodik a rendészeti vezetőképzési és tehetséggondozási rendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

A Vezetőkiválasztási Központ látja el a rendvédelmi szervek által vezetett utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásába való bekerülést célzó, a vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre lehetőséget adó, továbbá a vezetői kinevezésekhez szükséges előzetes vélemény kialakításánál nélkülözhetetlen vezetőkiválasztással kapcsolatos feladatokat.

A Vezetőképzési Osztály gondoskodik a rendészeti vezetőképzések és vezetői továbbképzési programok tematikájának kidolgozásáról, előkészítéséről, tréningek levezetéséről, értékeléséről.

A Képzési- és Tanfolyamszervezési Csoport végzi a képzési igények felmérését, igények szerinti tanfolyamok megszervezését és lebonyolítását, valamint az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat.