Bemutatkozás

A vezetőkiválaszási eljárásról

2013-tól a vezetőképzési rendszer a tudatos humánpolitikai fejlesztésnek köszönhetően kiegészült egy vezetőkiválasztási és utánpótlási adatbanki rendszerrel. A vezetőkiválasztási eljárás végrehajtását a Központ végzi, amelynek eredményességét követően a jelöltek bekerülnek a belügyi szerv által vezetett adatbankba, illetve lehetőséget kapnak a vezetővé képző tanfolyam elvégzésére. A 2015-től végzett újtípusú felmérés során beszerzett kompetenciaprofil adatok felhasználásával a Központ előzetes véleményt ad, amelyben sorrendet állít fel a vezetői beosztásba kinevezni tervezett személyek között aszerint, hogy a jelöltek kompetenciaprofilja milyen mértékben illeszkedik az adott vezetői beosztáshoz meghatározott, elvárt vezetői kompetenciaprofil összefüggésekhez.

A célok megvalósítása érdekében a KSZF 2014-ben olyan rendszert dolgozott ki, amellyel valamennyi rendvédelmi szervnél, valamennyi vezetői szinten megjelenő tizenhárom, egységesen elvárt belügyi vezetői kompetenciát lehet tudományosan megalapozott módon mérni és értékelni, s amely egy komplett informatikai rendszer által támogatott. Ehhez kapcsolódnak a társas kapcsolatok menedzseléséhez szükséges szociális kompetenciák mérése. Az új vizsgálati módszertan megőrizte a 2013 óta folyó vezetőkiválasztási eljárás fő irányelveit és módszertanát.

A kiválasztási eljárás három fő lényegi eleme: a komplett vezetőkiválasztási (KVK) teszt, továbbá az AC feladatok, valamint a félig strukturált kompetenciaalapú interjú.

A kiválasztási eljárás folyamata

Figyelembe véve a kidolgozott vizsgálati eljárások időszükségletét, valamint az általuk okozott pszichés megterhelést, az új vezetőkiválasztási eljárás időtartama négy naposra tervezett. A 0. nap délutánján kerül sor a jelöltek fogadására, tájékoztatására, az órarendek átadására, a szálláshelyek elfoglalására. Azok a jelöltek, akik kinevezést megelőzően előzetes vélemény kialakítása (rangsorolás) céljából érkeznek, két kiegészítő tesztet töltenek ki.
Az 1. napon a teszt csoportos felvétele történik. A 2. nap a páros, egyéni és csoportos AC feladatok megoldásával telik. A 3. napon kerül sor a pszichológusok által végzett félig strukturált interjúk felvételére, majd a három nap eredményeit összegző visszajelzésekre. A három különböző vizsgálati eljárásból származó eredmények egy egységes kompetenciaprofilban kerülnek összegzésre. Ez képezi az alapját annak a számításnak, amelynek végeredményeként arról kapunk egy értéket, hogy az adott jelölt kompetenciaprofilja milyen mértékben esik egybe az adott szerv vezetői által meghatározott, elvárt vezetői kompetenciaprofil-összefüggésekkel. Az alkalmazott neurális modell képes arra, hogy felismerje és kezelje az egyes kompetenciák közötti interakciókat, azt a jelenséget, hogy bizonyos kompetenciák erősségei és gyengeségei képesek egymást kiegészíteni, illetve felerősíteni.

A kiválasztási eljárás ütemezése

A vezetőkiválasztási eljárások minden nap 08.00-16.00 óra között kerülnek lebonyolításra.
A Főigazgatóság az érintett parancsnokot írásban értesíti a vezetőkiválasztási eljárás időpontjáról és a résztvevői keretlétszámról. A felmérés zavartalan megkezdése érdekében az érkezés az eljárás megkezdése előtt 10-15 perccel javasolt.

A kiválasztási eljárás helyszíne

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Vezetőkiválasztási Központja Nagykovácsiban található, ahol az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola is működik (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út. 3.).