Belügyi Továbbképzési Kollégium

A Belügyi Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a miniszter továbbképzéssel összefüggő feladatait segítő szakmai testület.

A Kollégium meghatározza a továbbképzések minőségügyi követelményeit, módszertani irányelveit, a továbbképzések nyilvántartási rendszerét, meghatározza és felügyeli a továbbképzések minőségirányítási rendszerét, jóváhagyja a BM RVVTF által előterjesztett minősítési javaslatokat, dönt a továbbképzési programok programjegyzékébe való nyilvántartásba vételéről vagy törléséről. Jóváhagyja a BM RVVTF által készített, az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést.

A Kollégium titkársági feladatait a BM RVVTF Továbbképzési Osztály látja el, és a működésével összefüggő feltételeket biztosítja.

A Kollégium elnöke:

Dr. Felkai László
közigazgatási államtitkár
Belügyminisztérium

A Kollégium titkára:

Dr. Sóti Kálmán r. ezredes
főosztályvezető
BM SZÜHÁT, Rendészeti Vezetőkiválasztási,
Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály

A Kollégium tagjai:

Dr. habil. Boda József ny. nb. vezérőrnagy

Dr. Bak Sándor r. ezredes
igazgató
Országos Rendőr-főkapitányság
Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

Dr. Christián László r. dandártábornok
oktatási rektorhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

Erdélyi Krisztián tű. vezérőrnagy
főigazgató-helyettes
BM OKF, Főigazgató-helyettesi Szervezet

Dr. Horváth Ádám István r. ezredes
főosztályvezető
BM SZÜHÁT, Személyügyi Főosztály

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy
oktatási főszemlélő
Belügyminisztérium

Dr. Kiss Csaba nb. dandártábornok
főigazgató
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Prof. Dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy
dékán
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar

Powell Pál nb. alezredes
elnök
Magyar Rendvédelmi Kar

Schmehl János bv. vezérőrnagy bv. főtanácsos
az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Dr. Tóth László c. bv. vezérőrnagy
gazdasági főigazgató-helyettes
Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

A Kollégium Ügyrendje
A Kollégium Munkaterve
A Kollégium Ellenőrzési terve
A továbbképzési programok minősítését, a képzésfejlesztést, a képzések megvalósítását és ellenőrzését szolgáló díja