Szervezet

A Vezetőkiválasztási Központ látja el a rendvédelmi szervek által vezetett utánpótlási és vezetői adatbank utánpótlási nyilvántartásába való bekerülést célzó, a vezetővé képző tanfolyamon történő részvételre lehetőséget adó, továbbá a vezetői kinevezésekhez szükséges előzetes vélemény kialakításánál nélkülözhetetlen vezetőkiválasztással kapcsolatos feladatokat. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezéseit a 35/2017. (XII. 20.) BM utasításban megszabottakra figyelemmel, e szabályzat V. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.