Csomor BalázsCsomor Balázs
Gazdasági Igazgatóság, igazgató

Szakmai háttér
1977-ben születtem, középiskolai tanulmányaim után mérlegképes könyvelői végzettséget szereztem, majd 2005-ben levelező tagozaton elvégeztem a Kodolányi János Főiskola gazdálkodási szakát.
2000 óta dolgozom a közszolgálat különböző szerveinél számviteli és pénzügyi területen.
2000-2005 között a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban főkönyvi könyvelőként dolgoztam. Munkám során megismertem a költségvetési szervek előirányzat gazdálkodási, számviteli, költségvetés tervezési feladatait. Részt vettem az intézmény éves költségvetési beszámolójának elkészítésében.
2005-2011 között a Rendőrtiszti Főiskolán közgazdasági osztályvezető-helyettesi, majd közgazdasági osztályvezetői tevékenységet folytattam. Feladataim közé tartozott a számviteli terület irányítása, a szakterülethez kapcsolódó belső szabályzatok kidolgozása, a Főiskola éves költségvetésének, valamint beszámolójának elkészítése. 2009-től osztályvezetői megbízásomat követően a teljes szakterület – illetményszámfejtés, pénzügyi-számviteli tevékenység – irányításáért voltam felelős.
A Rendőrtiszti Főiskola átalakulása után 2012-2014 között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán 2012. január 1. és 2012. június 30. között megbízott gazdasági igazgatói, ezt követően pénzügyi osztályvezetői beosztást töltöttem be. Feladataim közé tartozott a Kar költségvetésének tervezése a rendelkezésre álló költségvetési keretek folyamatos követése, a hallgatói pénzügyi tevékenység irányítása.
2015. január 1-től vezetem a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Gazdasági Igazgatóságát. Eddigi pályafutásom során átfogó ismereteket szereztem a költségvetési szervek gazdálkodási folyamatairól, amelyet jelenlegi beosztásom eredményes ellátása érdekében tudok felhasználni.

Hitvallás
A terv nem más, mint egy költségvetéssel és határidővel ellátott álom. Valóság akkor lesz belőle, ha kitartóak vagyunk és nekiállunk megvalósítani a tervet.

Elérhetőség
Városi telefon: 06-1-391-3520
Városi fax: 06-1-391-3523
BM telefon: 38-744
BM fax: 38-723
Mobil: 06-70-412-1816
E-mail: csomor.balazs@bmkszf.hu