Sajóvölgyi Anett r. alezredes
Továbbképzési osztályvezető


Szakmai háttér

1997-ben kerültem a BRFK. XV. kerületi Rendőrkapitányság hivatásos állományába, ahol 2008-ig teljesítettem szolgálatot járőrként, közrendvédelmi ügyeletesként, majd rendőrtiszti végzettségem megszerzése után, közlekedési főelőadói feladatokat láttam el.

2008-tól az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában a rendészeti szakképzésben résztvevő tanulók szaktantárgyi oktatását teljesítettem közrendvédelmi területen, továbbá osztályfőnöki feladatokat láttam el. 2013. szeptember elsejétől a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságon a Programminősítő és Nyilvántartási Osztály osztályvezetőjeként dolgozom. Osztályunk fő feladata a belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szervek vezetői, tiszti és tiszthelyettesi állományának továbbképzésével kapcsolatos teendők ellátása, a továbbképzések egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásának, illetve a programminősítési eljárásnak a lefolytatása.

2016. március elsejétől megbízott osztályvezetőként ellátom a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Központ feladatait is.

Munkám során fontosnak tartom az együttműködést, a csapatban dolgozást, egymás segítését, a türelmet, precizitást, a folyamatos tanulást, a hivatás szeretetét.

Hitvallás

„A csalán egyszer megkérte a rózsafát:
- Rózsafaúrnőm, nem tanítanál meg engem is a titokra, hogyan csinálod a rózsát?
A rózsafa így válaszolt:
- Nagyon egyszerű az én titkom. Egész télen türelmesen, bizakodva, szeretettel dolgozom meg a földet, és csak egyre gondolok folyton folyvást: a rózsára. Csapkod az eső, cibál a szél, lesújt a hó, de énnekem csak egy van a gondolatomban: a rózsa. Ez az én titkom.”

Nikosz Kazantzakisz

Elérhetőség:

Városi telefon: 06-1-550-2126
Városi fax: 06-1-550-2146
BM telefon: 24-637; 24-654
BM fax: 24-690
Mobil: (20) 490-7917

E-mail: anett.sajovolgyi@bm.gov.hu