Vizsgáztatói névjegyzék

név, rendfokozat tagság kezdete tagság vége
Közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek
Elnök
Dr. Boros Gábor r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tagok
Dr. Besenyei Gábor r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Boros Gábor r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Bosnyák-Beálló Vera r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Braun Zsolt Zoltán r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Csányi Csaba 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Csendes László ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Fehér Katalin ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Fekecs Dénes ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Frits Ramóna r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Gáspár Miklós r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Hajdu Éva r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Hey Attiláné kormánytisztviselő 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Kardos Miklós r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kincses Ildikó c. r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kocsis Katalin ny. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kovács László r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kovács Zoltán Béla r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Linder Viktória 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Liskány Csaba r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Lovas Kázmér Attila ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Magyar Csaba tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Matlag Géza ny. pv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Mihály István r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Molnár Zsolt nb. alezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Mór Katalin r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Nagy György r. alezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Nagy Tamás r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Nyeste Péter r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Oszagyán Mihály ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Papp Antal tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Pokrócos Károly György LL.M. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Polyák József Zsolt r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Seres Ildikó r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Simon Tamás r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Sóti Kálmán r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Sulyok Róbert 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szána Gyula ny. hőr. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szauter Zoltán r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Székely György r. alezredes 2014.11.06. 2023.01.10.
Dr. Szilvásy György Péter r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Tamasi Mária r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Tarcsa Csaba r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Téglás István r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tóthné Dr. jur. Demus Mária PhD. ny. hőr. alezredes 2014.11.06. 2023.01.10.
Dr. Tubák Zoltán ny. hőr. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Valóczki Katalin r. alezredes 2014.11.06. 2023.01.10.
Dr. Varga Norbert r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Varga Péter Andor r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Verhóczki János r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Rendőrségi igazgatás
Elnök
Dr. Sárközi Ferenc ny. r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Tagok
Dr. Ambrus Zoltán r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Andrik Szilárd c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Balogh Barnabás r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Balogh Zoltán r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Baranyi József ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Biró Attila r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Bogdán Tamás Imre r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Csernyava Attila r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Csizner Zoltán r. ezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Csőgér Tamás ny. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Darvasi Richárd Mihály r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Debreceni László c. r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dobák István c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Fekecs Dénes r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Fekete Csaba r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Ferenc Róbert r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Gárdonyi Gergely r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Herczeg Mónika r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Holló Sándor ny. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Ipsits Csaba r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kardos Sándor István c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kiri Péter c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Koncz László c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kovács Anikó r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. habil. Kovács Gábor dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kovács Sándor r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Krauzer Ernő c. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kutsera Péter r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Lasztóczi Péter r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Ménkű Szilvia r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Molnár István Jenő r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Molnár Tamás c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Nagy Zoltán c. r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Pál Éva Júlia r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Palkó Andrea r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Pálmann László r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Ródler Norbert r. ezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Sárközi Ferenc ny. r. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Sipos Gyula r. vezérőnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Soós Istvánné dr. r. ezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Szalay Ferenc c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szendrei János c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szijártó István r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Tátrai Miklós ny. r. dandártábornok 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Timár Tünde ny. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Toldi-Tóth Gábor r. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tóth Attila r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tóth Róbert r. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Töreki Sándor r. vezérőnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Zsigmond Csaba c. r. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Katasztrófavédelmi igazgatás
Elnök
Dr. habil. Endrődi István Phd. tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tagok
Barta Vámos László ny. pv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Barta-Vámos László tű. őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Bognár Balázs Lajos tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dobos Gábor tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Duruc József ny. tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. habil. Endrődi István Phd. tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Farkas Szabolcsné tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Gubicza József tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Hesz József tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Káplár Zoltán György tű. hadnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Kovács Szabolcs mk. tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Nagy Rudolf tű. ezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Nováky Mónika tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Ördög István tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Rácz György c. tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Rozmán Gyula tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Sándor László tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Schweickhardt Gotthilf tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szelid Zoltán tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szomolányi Gábor tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Toldi Péter tű. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Büntetés-végrehajtási igazgatás
Elnök
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tagok
Farkas Gábor bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Horváth Ákos bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Illés Melinda c. bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kapecz Hajnalka bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Kecskés Tünde bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Kelemen Richárd István bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. habil. Nagy Anita PhD 2014.11.06. 2019.11.06.
Nagy István Bertalan bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Széles Gábor bv. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tóth Tamás Tibor bv. dandártábornok 2018.01.10. 2023.01.10.
Adó- és vámigazgatás
Elnök
Szántó Rezső Zoltán pénzügyőr ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Tagok
Dr. Búza László pénzügyőr őnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Gombár Gábor pénzügyőr alezredes 2014.11.06. 2019.11.06.
Győri Ferenc kormánytisztviselő 2014.11.06. 2019.11.06.
Dr. Kiss Gyula pénzügyőr őrnagy 2014.11.06. 2019.11.06.
Lakó Gábor Szabolcs pénzügyőr őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Osgyáni Attila Károly pénzügyőr őrnagy 2014.11.06. 2019.11.06.
Szántó Rezső Zoltán pénzügyőr ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Szekeres István 2018.01.10. 2023.01.10.
Vámos Szilvia pénzügyőr őrnagy 2018.01.10. 2023.01.10.
Alapvizsga vizsgabiztosi névjegyzéke
Tagok
Dr. Csató Kornélia bv. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Győri Levente bv. alezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Jackovics Péter József tű. ezredes 2018.01.10. 2023.01.10.
Dr. Teknős László Ph.D. tű. százados 2018.01.10. 2023.01.10.