A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [(388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

 

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső pályázatok

NKE Rendészettudományi Kar Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék tanszékvezetői

NKE Rendészettudományi Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ központvezetői

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet adjunktusi

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet tanársegéd

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet tanársegéd 2. sz.

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vizsgaközpont központvezetői (parancsnoki)

NKE Nemzetbiztonsági Intézet intézetvezetői (igazgatói)

NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék tudományos főmunkatársi

NKE Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Intézet Kriminálpszichológiai Tanszék tanszékvezetői

NKE Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék Egyetemi tanár

 

Munka törvénykönyve hatálya alá eső pályázatok

 

 

Egyéb jogállás hatálya alá eső pályázatok

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár
főigazgatói (magasabb vezetői)