A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [( 388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső álláspályázatok

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Molnár Tamás Kutatóintézetben tudományos főmunkatárs

NKE - belső ellenőrzési vezető

NKE - Víztudományi Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi tanár

Munka törvénykönyve hatálya alá eső pályázatok

Magyar Állami Operaház főigazgató-helyettes

Magyar Állami Operaház főzeneigazgató

Magyar Állami Operaház művészeti igazgató

Magyar Állami Operaház balett igazgató

ÁEEK - Egészségügyi Készletgazdálkodási Főosztálya 2 fő raktárkezelő

Egyéb jogállás hatálya alá eső pályázatok