A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [( 388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső álláspályázatok

NKE - Campus Igazgatóság campus főigazgató-helyettes

NKE - Campus Igazgatóság Sportiroda Sportlétesítmény Koordinációs Osztály osztályvezetői

NKE - Pályázati és Projektmenedzsment Iroda irodavezetői

NKE - Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon dékáni (magasabb vezetői)

NKE - gazdasági főigazgatói (magasabb vezetői)

NKE - Rektori Hivatal Jogi és Igazgatási Iroda irodavezetői

NKE - Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Igazgatási Osztály osztályvezetői

NKE - Víztudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály osztályvezetői

NKE - Eötvös József Kutatóközpont Közép-Európa Kutatóintézet kutatóintézet-vezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékáni (magasabb vezetői)

NKE - Eötvös József Kutatóközpont kutatóközpont vezetői

NKE - Eötvös József Kutatóközpont Információs Társadalom Kutatóintézet kutatóintézet-vezetői

2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá eső álláspályázatok