A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [( 388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső álláspályázatok

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és -történeti Tanszék egyetemi docensi

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tudományos dékánhelyettes (vezetői)

NKE - Rendészettudományi Kar Büntető-eljárásjogi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminológiai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Testnevelési és Küzdősportok Tanszék tanszékvezetői

2012. évi I. törvény (Mt.) hatálya alá eső álláspályázatok