A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály Személyügyi Központja kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére jelen honlapon biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.


A 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső pályázatok:


Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Emberi Erőforrás Tanszék egyetemi tanári

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar nemzetközi dékánhelyettes (vezetői)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatási dékánhelyettes (vezetői)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar tudományos dékánhelyettes (vezetői)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Rendészettudományi Kar Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Víztudományi Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszék tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Kommunikációs és Program Igazgatóság Kommunikációs Iroda irodavezető helyettesi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Gazdasági Hivatal Pénzügyi-számviteli Iroda Analitikus Nyilvántartási Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Gazdasági Hivatal Pénzügyi-számviteli Iroda irodavezető helyettesi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Gazdasági Hivatal Költségvetési Iroda Központi Költségvetési Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Gazdasági Hivatal Kari Gazdálkodási Iroda Gazdálkodási Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Campus Igazgatóság Vagyonhasznosítási és Üzemeltetési Iroda irodavezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Tudományos Ügyek Iroda irodavezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Rendészettudományi Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Kommunikációs és Program Igazgatóság Kommunikációs Iroda irodavezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Rektori Hivatal Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Kommunikációs és Program Igazgatóság Rendezvény és Program Iroda irodavezetői

A Munka Törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok: