A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [( 388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső álláspályázatok

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnügyi Stratégiai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet egyetemi docensi

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti és Magatartástudományi Intézet Kriminálpszichológiai Tanszék egyetemi tanári

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék tanszékvezetői

NKE - Informatikai Igazgatóság Alkalmazásfelügyeleti Központ Oktatástechnikai Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori (magasabb vezető)

NKE - Nemzetbiztonsági Intézet Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék egyetemi tanári

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék egyetemi tanári