A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály Személyügyi Központja kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére jelen honlapon biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

 

A 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső pályázatok:


Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszék tanszékvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Híradó Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói (vezetői)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Víztudományi Kar dékáni (magasabb vezetői)

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Haditechnikai Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati Tanszék tanszékvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszék tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Rendészettudományi Kar Nyomozáselméleti Tanszék egyetemi docensi

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Eötvös József Kutatóközpont Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Eötvös József Kutatóközpont Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatárs

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE rektora Campus Igazgatóság campus főigazgató-helyettes

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Nemzetközi rektorhelyettes Nemzetközi Igazgatóság Külföldi Utazásszervezési Osztály osztályvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem - NKE Nemzetközi rektorhelyettes Nemzetközi Igazgatóság Nemzetközi Iroda irodavezetőhelyettesi

A Munka Törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok: