Aktualitások

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FIGYELEM!

Tájékoztató BM Vizsgaközpont Akkreditált státuszáról

Tájékoztatjuk, hogy BM Vizsgaközpont a NAH-12-0001/2021 nyilvántartási számon megkapta akkreditációs engedélyét. Az akkreditált státusz kezdetének napja 2021. augusztus 26-a, mely naptól saját jogon szervezhet vizsgát a 1032-es KEOR számú Személyi és vagyonvédelem elnevezésű képzési területen.

A képesítő vizsgák eredményes lefolytatása érdekében szükséges teendőkről, az alábbiakban tájékozódhatnak:

 

A BM Vizsgaközpont hatáskörébe utalt szakképesítések:

 • Fegyveres biztonsági őr,
 • Közterület-felügyelő,
 • Önkormányzati természetvédelmi őr,
 • Személy- és vagyonőr,
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő,
 • Kutyavezető vagyonőr,
 • Magánnyomozó,
 • Temetkezési szolgáltató
 • Vízügyi gépész,
 • Gát- és csatornaőr,
 • Víz- és csatornamű kezelő,
 • Vízkútfúró.

A felsorolt szakképesítések képesítő vizsgáinak végrehajtása iránti igény esetén, képző intézmények által követendő eljárásrend az alábbi:


 1. A képző intézmény és a BM Vizsgaközpont közötti együttműködést megalapozó dokumentumok aláírása.
  Az együttműködés kialakítása és a kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal által a felnőttképzési tevékenység engedélyezéséről kiállított határozatuk másolati példányát, továbbá a kapcsolattartásra kijelölt munkatársuk nevét és elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím) a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

 2. Képző intézmény által a „Vizsgabejelentő szándéknyilatkozat” kitöltése és megküldése az első vizsgatevékenység tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal korábban a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre.
  A szándéknyilatkozat beérkezését követően, BM Vizsgaközpont kijelölt munkatársa telefonon felveszi a kapcsolatot a képző intézmény képviselőjével, a vizsga helyszínének és időpontjának véglegesítése végett.

 3. A vizsgázók által kitöltött jelentkezési lapoknak és a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványoknak a megküldése képző intézmény által úgy, hogy azok az első vizsgatevékenységet megelőzően legalább 5 munkanappal korábban beérkezzenek BM Vizsgaközponthoz.

Vizsgabejelentő szándéknyilatkozat

Jelentkezési lap képesítő vizsgára

BM Vizsgaközpont Vizsgaszervezési szabályzata

 

 

 

Eredményes találkozó a BM Vizsgaközpontban

2021. június 18-án a BM Vizsgaközpont egy tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartott azon képzők számára, akik az alábbi szakmai képzésekben érdekeltek:

 • Fegyveres biztonsági őr,
 • Közterület felügyelő,
 • Önkormányzati természetvédelmi őr,
 • Személy- és vagyonőr,
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő,
 • Kutyavezető vagyonőr,
 • Magánnyomozó,
 • Temetkezési szolgáltató
 • Vízügyi gépész,
 • Gát- és csatornaőr,
 • Víz- és csatornamű kezelő,
 • Vízkútfúró.

A tájékoztató témái voltak az új típusú vizsgafolyamat ismertetése a jelentkezéstől a bizonyítvány osztásig; az interaktív vizsgatevékenység kérdésbankjával kapcsolatos tervek, javaslatok; a projektfeladatok egységes kidolgozásával kapcsolatos elképzelések; a képző intézményekkel való együttműködés formai és tartalmi lehetőségei; a vizsgaközpont elvárásai.

A BM Vizsgaközpont meghívását a szakmai képzésben érintettek nagy számban elfogadták és interaktív jelenlétükkel segítették az „új típusú” vizsgák bevezetésének zökkenőmentes folyamatát.

Köszönjük a megjelenést és az aktív, konstruktív részvételt!

 

 

 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő regisztráláshoz szükséges jelentkezési lapok beérkezési határideje 2021. március 31.-én lejárt! A továbbiakban beérkező jelentkezési lapokat nem áll módunkba befogadni!

 

TÁJÉKOZTATÓ

a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe

kerülés feltételeiről

A belügyminiszter úr a BM Vizsgaközpont feladatává tette a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzék létrehozását.

Ennek végrehajtása érdekében első lépésként a „régi” vizsgáztatási rendszerben aktívan résztvevők „új” vizsgarendszerbe történő integrálását tervezzük, ezért jelen felhívás csak az alábbi csoportba tartozókra vonatkozik:

- Akik a BM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben szerepelnek.

- Akik 2018.01.01. óta legalább egy belügyi ágazatba tartozó szakmai vizsgán, mint vizsgabizottsági tagok vettek részt (csak a tagi listán szerepelnek).

Fenti csoportokba tartozóknak az Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe kerüléséhez az alábbiakat kell teljesíteniük:

- Jelentkezési lap kitöltése (1. számú melléklet) és a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu email címre történő elküldése.

- A BM Vizsgaközpontja által szervezett interaktív (írásbeli) vizsga sikeres teljesítése.

· A vizsga helyszíne a BM Vizsgaközpontjának telephelye

(2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)

· A vizsga időpontjáról a BM Vizsgaközpontjának munkatársai fognak a jelentkezőkkel (emailben, vagy telefonon) egyeztetni.

· A vizsgára történő felkészülési anyagot a 2. számú melléklet tartalmazza.

· A sikertelen vizsga minimum 30 nap elteltével újra ismételhető.

· Jelentkezési határidő: 2021. március 31-ig.

Jelentkezési lap.

Vizsgabizottság felkészítő ppt.