Aktualitások

Felhívás

Több megkeresés érkezett vizsgaközpontunkhoz, hogy a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő felvétel tárgyában 2021. március 31-én lezárult pályázatunkra a COVID helyzet miatt nem tudtak jelentkezni. Az előbbiekre figyelemmel vizsgaközpontunk az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

 

A BM Vizsgaközpont 2021. december 31-i jelentkezési határidővel pályázatot hirdet a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő felvételre.

 

Pályázni az alábbi szakképesítések képesítő vizsgái tekintetében lehet:

 • Fegyveres biztonsági őr
 • Közterület-felügyelő
 • Önkormányzati természetvédelmi őr
 • Személy- és vagyonőr
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő
 • Kutyavezető vagyonőr
 • Magánnyomozó
 • Temetkezési szolgáltató
 • Vízügyi gépész
 • Gát- és csatornaőr
 • Víz- és csatornamű kezelő
 • Vízkútfúró

 

A pályázatra az jelentkezhet, aki az alábbi három feltétel valamelyikének megfelel:

 1. A BM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben szerepel és tagsága minimum 2021. december 31-ig érvényes.
 2. 2018. január 01. óta legalább egy belügyi ágazatba tartozó szakmai vizsgán, mint vizsgabizottsági tag részt vett. Amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal által működtetett MINERVA rendszerében a tagi listán nem szerepel, illetve a hivatkozott vizsga nem található, akkor a pályázó feladata az ezt igazoló vizsgadokumentum felkutatása (megbízólevél, osztályozó ív stb.) és benyújtása.
 3. A BM Vizsgaközpont részére nyújtott segítségéért elismerő oklevelet kapott.

 

Értelemszerűen pályázni csak azon szakképesítésre lehet, amelyet az 1. és 2. pont esetében vizsgáztatott, a 3. pont esetében pedig amelyhez a segítséget nyújtotta.

 

Fenti feltételeknek történő megfelelés esetén a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe kerüléséhez az alábbiakat kell teljesíteni:

 1. Jelentkezési lap kitöltése (1. számú melléklet) és a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre 2021. december 31-ig történő megküldése.

Jelentkezési lap mellé csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • azon bizonyítványok másolatát, amely(ek) alapján az adott képesítő vizsgáztatásra jogosultságát kéri.

 

 1. A BM Vizsgaközpont által szervezett vizsga sikeres teljesítése:
 • A vizsga helyszíne a BM Vizsgaközpont telephelye.

(2090. Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)

 • A vizsga időpontjáról a BM Vizsgaközpont munkatársai fognak a jelentkezőkkel (e-mailben vagy telefonon) egyeztetni.
 • A vizsga a BM Vizsgaközpont vizsgaszervezési szabályzatának ismeretéből áll, mely megtalálható a honlapunkon bmkszf.hu (vizsgaközpont / normák / szabályzatok / vizsgaszervezési szabályzat).

 

 

Jelentkezési lap

 


 

 

Képző intézmények figyelem!

A személy- és vagyonőr szakképesítés projektfeladatok módosításra kerültek. A változás a 15. és 36. feladatokat érinti. A módosított projektfeladatok a letölthető dokumentumok szakterületi listájában megtekinthetőek.

 


 

FELHÍVÁS
a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe vételre

 

A Belügyminisztérium Vizsgaközpontja pályázatott hirdet Vízkútfúró szakképesítés vizsgáztatási feladatainak ellátására a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe (a továbbiakban: Névjegyzék) történő felvételre.

A névjegyzékbe történő felvételre jelentkezés feltételei az alábbiak:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú szakképesítés)
 • legalább 10 év, szakmában eltöltött gyakorlati idő (a szakmai önéletrajzban részletezve)
 • a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott szakirányú (vízgazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodási építmények) jogosultság(ok) (tervezői, vagy szakértői, vagy műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői jogosultság), vagy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által kiadott szakértői igazolás

 

A névjegyzékbe vételre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, és annak legkésőbb 2021. november 30-ig a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.


A jelentkezési laphoz csatolni kell:

 • szakmai önéletrajzot,
 • a névjegyzékbe vétel feltételeként előírt végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolatát,
 • az utóbbi 5 évből 5 db referenciamunka megnevezését,
 • a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakirányú (vízgazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodási építmények) jogosultság(ok) (tervezői, vagy szakértői, vagy műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői jogosultság) igazolásának másolatát, vagy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által kiadott szakértői igazolás másolatát,

 

A pályázóknak a jelentkezést követően a BM Vizsgaközpont által szervezett interaktív (írásbeli) vizsgán kell részt venniük, melynek sikeres teljesítése is feltétele a névjegyzékbe kerülésnek. (A vizsga időpontja tekintetében – a pályázat beérkezését követően – a BM Vizsgaközpont munkatársai telefonon fognak egyeztetni a jelentkezőkkel!)

Jelentkezési lap


 

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK FIGYELEM!

Tájékoztató BM Vizsgaközpont Akkreditált státuszáról

 

Tájékoztatjuk, hogy BM Vizsgaközpont a NAH-12-0001/2021 nyilvántartási számon megkapta akkreditációs engedélyét. Az akkreditált státusz kezdetének napja 2021. augusztus 26-a, mely naptól saját jogon szervezhet vizsgát a 1032-es KEOR számú Személyi és vagyonvédelem elnevezésű képzési területen.

A képesítő vizsgák eredményes lefolytatása érdekében szükséges teendőkről, az alábbiakban tájékozódhatnak:

 

A BM Vizsgaközpont hatáskörébe utalt szakképesítések:

 • Fegyveres biztonsági őr,
 • Közterület-felügyelő,
 • Önkormányzati természetvédelmi őr,
 • Személy- és vagyonőr,
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő,
 • Kutyavezető vagyonőr,
 • Magánnyomozó,
 • Temetkezési szolgáltató
 • Vízügyi gépész,
 • Gát- és csatornaőr,
 • Víz- és csatornamű kezelő,
 • Vízkútfúró.

 

A felsorolt szakképesítések képesítő vizsgáinak végrehajtása iránti igény esetén, képző intézmények által követendő eljárásrend az alábbi:

 

 1. A képző intézmény és a BM Vizsgaközpont közötti együttműködést megalapozó dokumentumok aláírása.
  Az együttműködés kialakítása és a kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal által a felnőttképzési tevékenység engedélyezéséről kiállított határozatuk másolati példányát, továbbá a kapcsolattartásra kijelölt munkatársuk nevét és elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím) a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

 2. Képző intézmény által a „Vizsgabejelentő szándéknyilatkozat” kitöltése és megküldése az első vizsgatevékenység tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal korábban a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre.
  A szándéknyilatkozat beérkezését követően, BM Vizsgaközpont kijelölt munkatársa telefonon felveszi a kapcsolatot a képző intézmény képviselőjével, a vizsga helyszínének és időpontjának véglegesítése végett.

 3. A vizsgázók által kitöltött jelentkezési lapoknak és a képzés elvégzéséről kiállított tanúsítványoknak a megküldése képző intézmény által úgy, hogy azok az első vizsgatevékenységet megelőzően legalább 5 munkanappal korábban beérkezzenek BM Vizsgaközponthoz.

 

Vizsgabejelentő szándéknyilatkozat

Jelentkezési lap képesítő vizsgára

BM Vizsgaközpont Vizsgaszervezési szabályzata

 

 


 

 

 

Eredményes találkozó a BM Vizsgaközpontban

2021. június 18-án a BM Vizsgaközpont egy tájékoztató, egyeztető megbeszélést tartott azon képzők számára, akik az alábbi szakmai képzésekben érdekeltek:

 • Fegyveres biztonsági őr,
 • Közterület felügyelő,
 • Önkormányzati természetvédelmi őr,
 • Személy- és vagyonőr,
 • Vagyonvédelmi rendszerszerelő,
 • Kutyavezető vagyonőr,
 • Magánnyomozó,
 • Temetkezési szolgáltató
 • Vízügyi gépész,
 • Gát- és csatornaőr,
 • Víz- és csatornamű kezelő,
 • Vízkútfúró.

A tájékoztató témái voltak az új típusú vizsgafolyamat ismertetése a jelentkezéstől a bizonyítvány osztásig; az interaktív vizsgatevékenység kérdésbankjával kapcsolatos tervek, javaslatok; a projektfeladatok egységes kidolgozásával kapcsolatos elképzelések; a képző intézményekkel való együttműködés formai és tartalmi lehetőségei; a vizsgaközpont elvárásai.

A BM Vizsgaközpont meghívását a szakmai képzésben érintettek nagy számban elfogadták és interaktív jelenlétükkel segítették az „új típusú” vizsgák bevezetésének zökkenőmentes folyamatát.

Köszönjük a megjelenést és az aktív, konstruktív részvételt!

 

 


 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe történő regisztráláshoz szükséges jelentkezési lapok beérkezési határideje 2021. március 31.-én lejárt! A továbbiakban beérkező jelentkezési lapokat nem áll módunkba befogadni!

 

TÁJÉKOZTATÓ

a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe

kerülés feltételeiről

 

 

A belügyminiszter úr a BM Vizsgaközpont feladatává tette a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzék létrehozását.

 

Ennek végrehajtása érdekében első lépésként a „régi” vizsgáztatási rendszerben aktívan résztvevők „új” vizsgarendszerbe történő integrálását tervezzük, ezért jelen felhívás csak az alábbi csoportba tartozókra vonatkozik:

- Akik a BM Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékben szerepelnek.

- Akik 2018.01.01. óta legalább egy belügyi ágazatba tartozó szakmai vizsgán, mint vizsgabizottsági tagok vettek részt (csak a tagi listán szerepelnek).

 

Fenti csoportokba tartozóknak az Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe kerüléséhez az alábbiakat kell teljesíteniük:

- Jelentkezési lap kitöltése (1. számú melléklet) és a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu email címre történő elküldése.

- A BM Vizsgaközpontja által szervezett interaktív (írásbeli) vizsga sikeres teljesítése.

· A vizsga helyszíne a BM Vizsgaközpontjának telephelye

(2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.)

· A vizsga időpontjáról a BM Vizsgaközpontjának munkatársai fognak a jelentkezőkkel (emailben, vagy telefonon) egyeztetni.

· A vizsgára történő felkészülési anyagot a 2. számú melléklet tartalmazza.

· A sikertelen vizsga minimum 30 nap elteltével újra ismételhető.

· Jelentkezési határidő: 2021. március 31-ig.

 

Jelentkezési lap.

Vizsgabizottság felkészítő ppt.

FELHÍVÁS

a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe vételre

 

 

A Belügyminisztérium Vizsgaközpontja pályázatott hirdet Vízkútfúró szakképesítés vizsgáztatási feladatainak ellátására a BM Országos Szakmai Vizsgabizottsági Névjegyzékbe (a továbbiakban: Névjegyzék) történő felvételre.

 

A névjegyzékbe történő felvételre jelentkezés feltételei az alábbiak:

- felsőfokú szakirányú végzettség (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, mérnökgeológus, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú szakképesítés)

- legalább 10 év, szakmában eltöltött gyakorlati idő (a szakmai önéletrajzban részletezve)

- a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott szakirányú (vízgazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodási építmények) jogosultság(ok) (tervezői, vagy szakértői, vagy műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői jogosultság), vagy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által kiadott szakértői igazolás

 

A névjegyzékbe vételre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, és annak legkésőbb 2021. november 30-ig a bmvizsgakozpont@bmkszf.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.

 

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajzot,

- a névjegyzékbe vétel feltételeként előírt végzettsége(ke)t igazoló dokumentum(ok) másolatát,

- az utóbbi 5 évből 5 db referenciamunka megnevezését,

- a Magyar Mérnöki Kamara által kiadott, szakirányú (vízgazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodási építmények) jogosultság(ok) (tervezői, vagy szakértői, vagy műszaki ellenőri, vagy felelős műszaki vezetői jogosultság) igazolásának másolatát, vagy a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által kiadott szakértői igazolás másolatát,

 

A pályázóknak a jelentkezést követően a BM Vizsgaközpont által szervezett interaktív (írásbeli) vizsgán kell részt venniük, melynek sikeres teljesítése is feltétele a névjegyzékbe kerülésnek. (A vizsga időpontja tekintetében – a pályázat beérkezését követően – a BM Vizsgaközpont munkatársai telefonon fognak egyeztetni a jelentkezőkkel!)