Bemutatkozás

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság a munkaköralapú rendszer (MAR) kialakítása érdekében módszertani támogatást nyújt a munkakörelemzésben és értékelésben mind a három hivatásrend (civil közigazgatás, rendvédelem, honvédség) vonatkozásában. Biztosítja a folyamatos központi módszertani támogatást. Kidolgozza a munkaköralapú rendszer működési modelljét és támogatja annak működtetését.

Kialakítja és fejleszti az új közszolgálati teljesítményértékelés (TÉR) informatikai rendszerét, működteti a civil közigazgatás teljesítményértékelési módszertani és informatikai központját, gondoskodik a Kttv. hatálya alá tartozó személyzeti munkatársak és vezetők felkészítéséről a teljesítményértékelési informatikai rendszer alkalmazására, valamint folyamatos módszertani támogatást nyújt a Hjt. és a Hszt. teljesítményértékelési központjainak. Ügyfélszolgálatot működtet a civil közigazgatás teljesítményértékelés informatikai rendszerének felhasználói részére, valamint módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelésben résztvevő felhasználók részére, feldolgozza az új közszolgálati teljesítményértékelés működési tapasztalatait, összefoglaló, értékelő jelentéseket készít.

Ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSzSzR) működésével kapcsolatos feladatokat, szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére, feldolgozza a rendszer felhasználóitól érkező változtatási igényeket, ezzel kapcsolatban módosítási javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.

Ellátja a tartalékállomány (TARTINFO) egységes nyilvántartását biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére, feldolgozza a rendszer felhasználóitól érkező változtatási igényeket, ezzel kapcsolatban módosítási javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében.

Ellátja az egységes toborzási adatbázist (KÖZIGÁLLÁS) biztosító informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, szakmai ügyfélszolgálatot működtet a felhasználók részére, ellátja a rendszer működtetéséhez szükséges adatkezelési és nyilvántartási feladatokat. Intézményi igényre közreműködik a közigazgatási vezetők kiválasztásában a meghatározott, jogszabályban előírt módszertan szerint.

A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Igazgatóság a 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. szám alatti telephelyen működik.
Levelezési cím: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
Személyes ügyintézés: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37. „C” épület IV. emelet