A RASZB elnöksége

A RASZB testületének elnöke: Dr. Sóti Kálmán r. ezredes

A RASZB albizottsági elnökei és tagjai:

dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy általános elnök-helyettes

dr. Boros Gábor r. ezredes közigazgatási és integrált rendészeti szakterület

Dr. habil. Endrődi István PhD ny. tű. ezredes katasztrófavédelmi szakterület

Prof. dr. Kovács Gábor r. vezérőrnagy rendőrségi szakterület

dr. Tanács Eszter Tímea bv. ezredes büntetés-végrehajtási szakterület

dr. Kiss Csaba nb. dandártábornok nemzetbiztonsági szakterület

Szántó R. Zoltán pénzügyőr ezredes adó- és vámigazgatás szakterület

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy

Kovácsné dr. Szekér Enikő bv. ezredes

Kutsera Péter r. alezredes

 

A RASZB állandó tagjai:

Dr. Horváth Ádám István r. ezredes BM RVVTF (központi szerv) mb. főosztályvezető

Hódi István nb. alezredes Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok Tagozat