Büntetés végrehajtás szóbeli tételsor 2019

Szóbeli kérdéssor büntetés-végrehajtási igazgatás 2019.

 

  1. Mutassa be a nyitottság elvét!
  2. Mutassa be a felelősség elvét!
  3. Mutassa be a BV. szervezeti felépítését!
  4. Melyek az elítélt szabadságvesztés végrehajtása alatt korlátozott, ill. módosuló jogai?
  5. Az elítélt mely jogai szünetelnek a szabadságvesztés végrehajtása alatt?
  6. ismertesse az elítélt által beadott panasz jogi szabályait!
  7. Melyek a Bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának esetei?
  8. Sorolja fel a befogadás alapjául szolgáló iratokat!
  9. Milyen módon történik az elítélt személyazonosságának megállapítása?

10.  Mely esetekben van helye ideiglenes befogadásnak?

11.  Mely esetekben történhet a befogadás megőrzésre?

12.  Mit értünk a szabadságvesztés foganatba vételén?

13.  Sorolja fel a büntetés-végrehajtási intézet ideiglenes elhagyásának eseteit!

14.  Mely esetekben kell az elítéltet idézés alapján előállítani?

15.  Ismertesse a kegyelem jogi szabályozását!

16.  Sorolja fel, hogy kit és milyen esetben kell szabadítani?

17.  Sorolja fel a letartóztatás végrehajtásának lehetséges intézményeit!

18.  Mutassa be a letartóztatott kapcsolattartását!

19.  Sorolja fel a letartóztatott kötelezettségeit!

20.  Mely fenyítések alkalmazhatóak a letartóztatott vonatkozásában?

21.  Sorolja fel, hogy mely esetekben adható jutalom az elítéltnek!

22.  Sorolja fel az elítéltnek adható jutalmakat!

23.  Sorolja fel az elítélttel szemben kiszabható fenyítéseket!

24.  Ismertesse a magánelzárás részletes szabályait!

25.  Sorolja fel az elítélt kapcsolattartási formáit!

26.  Mutassa be a HSR részlegbe helyezés szabályait!

27.  Mit jelent a fiatalkorú esetében a családi konzultáció?

28.  Sorolja fel a családterápiás foglalkozás szabályait!

29.  Ismertesse a női fogvatartottakra vonatkozó speciális szabályokat!

30.  Mutassa be az anyanyelv használatához és a tájékoztatáshoz való jogokat!

31.  Mutassa be a külföldi elítélt kapcsolattartásának szabályait!

32.  Mutassa be a kompetenciafejlesztő, érzékenyítő trénig működését!

33.  Sorolja fel a fogvatartottak vallásgyakorlásának szabályait!

34.  Ismertesse az őrzés, a felügyelet és az ellenőrzés fogalmát!

35.  Sorolja fel az elítélttel szemben alkalmazható biztonsági intézkedéseket!

36.  Sorolja fel, hogy mely esetekben lehetséges az elítéltek intézeten kívüli mozgásának nyomon követése!

37.  Sorolja fel, hogy az egyes jogok gyakorlásának felfüggesztése mely jogokra terjedhet ki!

38.  Sorolja fel a szolgálati viszony létesítésének feltételeit!

39.  Mutassa be a személyi állomány egészségügyi és pszichikai ellátását.

40.  Sorolja fel a szolgálati jogviszony megszűnésének eseteit!

41.  Sorolja fel, hogy mely esetekben kell a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonyát felmentéssel megszüntetni!

42.  Sorolja fel, hogy mely esetekben szűnik meg a hivatásos állomány tagjának a szolgálati viszonya a törvény erejénél fogva!

43.  Sorolja fel, hogy mely esetekben nem szüntethető meg a szolgálati viszony felmentéssel!

44.  Sorolja fel a könnyített szolgálatba helyezés feltételeit!

45.  Ismertesse, hogy ki vehet rész Rendészeti tehetséggondozási programon!

46.  Mutassa be a hivatásos állomány illetményrendszerét!

47.  Ismertesse a munkába járás fogalmát!

48.  Sorolja fel a lakhatási támogatás formáit!

49.  Mutassa be a letétkezelés szabályait!

50.  Mutassa be a fogvatartottak élelmezési ellátását!