dr. Dános Valér

Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy
Továbbképzési főtanácsadó, egyetemi magántanár


Szakmai háttér
1971-ben bűnügyi nyomozóként kezdtem a belügyi életpályámat.1977-ben végeztem kitüntetéssel a Rendőrtiszti Főiskolán, majd 1982-ben ugyancsak summa cum laude szereztem diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1990-ig a Rendőrtiszti Főiskolán tanítottam kriminológiát és büntetőjogot. 1990-től főosztályvezető-helyettesként a BM Nemzetközi, Oktatási és Tudományos Osztályát vezettem. 1991-től a Rendészeti Kutatóintézet igazgatóhelyetteseként, majd mb. igazgatójaként dolgoztam. 1994-ben lettem a Rendőrtiszti Főiskola főigazgató parancsnoka. 1996-tól a rendészeti vezetőképzésért felelős, számos elnevezésű intézmény igazgatója voltam. Jelenleg a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság főigazgatói beosztását töltöm be. Több mint tíz esztendeje munkálkodunk egy csapattal a kompetenciaalapú, moduláris képzés rendszerének kialakításán. Irányításommal készült el elsőként hazánkban egy ágazat teljes kompetenciatérképe, és az erre felépített háromfokozatú, egymásra épülő egységes vezetőképzés: a középvezetői, a felsővezetői és a vezetői továbbképzés rendszere. Az elmúlt években fejlesztettük ki a vezetőkiválasztás tudományosan megalapozott, neurális eszközrendszerét, a Komplex Vezetőkiválasztási Rendszert.
1990-ben szereztem meg az MTA állam- és jogtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. Kutatási területem a szervezett bűnözés és az alternatív rendészet volt, amelyet az elmúlt közel másfél évtized alatt felváltotta a vezetéstudomány elméleti és gyakorlati művelése. Különböző felsőoktatási intézményekben kriminológiát, gazdasági jogot, gazdaságvédelmet, gazdaságvédelmi menedzsment tantárgyakat tanítottam, tanszékvezető főiskolai tanárként. 2014-ben lettem a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi magántanára.
„Az oktatás terén végzett kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munka, iskolateremtő tevékenység elismeréseként” a köztársasági elnök 2007-ben a MK Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta részemre.


Hitvallás

Hiszek:
- az emberi értelemben és érzelemben;
- az értékteremtés mindenhatóságában;
- az önmegvalósításban;
- a tisztességben;
- a közösségi alkotóerőben.

Vezetői ars poetikámat az alábbi idézet fejezi ki a legjobban:
„Mindenkitől azt kell követelni, amit az illető megtehet. A tekintély legelső alapja az értelem - mondta a király. - Ha népednek azt parancsolod, vesse magát a tengerbe: föllázad, forradalmat csinál. Azért van jogom engedelmességet követelni, mert ésszerűek a parancsaim.” (Antoine de Saint Exupery: Kisherceg 10. fejezet)

Elérhetőség
Városi telefon: 06-26-795-900
Városi fax: 06-26-795-918
BM telefon: 24-601
BM fax: 24-580
Mobil: 06-30-269-4800
E-mail: valer.danos@bm.gov.hu