Archívum

NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európa-tanulmányok Tanszék adjunktusi

NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék adjunktusi

NKE Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszék egyetemi docensi

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Üzemeltetési Főosztály karbantartó-gépkocsivezető

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központ Minőségirányítási Főosztály főosztályvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőri Tanszék tanszékvezetői

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék egyetemi docensi

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék egyetemi docensi

NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadászati és Hadelméleti Tanszék egyetemi docensi

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Üzemeltetési Főosztály - Gépkocsivezető

NKE rektora nemzetközi rektorhelyettesi (magasabb vezetői)

NKE Víztudományi Kar - dékáni (magasabb vezetői)

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar dékán (magasabb vezetői)

Oktatási Hivatal szakmai koordinátor

NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszék tanszékvezetői

NKE Rektori Hivatal főtitkár-helyettesi (vezetői)

NKE Rektori Hivatal Informatikai Igazgatóság - igazgatói

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatósága Építész

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatósága Orvostechnológus

Katasztrófavédelmi Intézet igazgatói (vezetői)

NKE Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet adjunktusi

NKE Gazdasági Hivatal Pénzügyi-Számviteli Iroda Pénzügyi Osztály osztályvezetői

NKE Rektori Hivatal Kommunikációs és Marketing Osztály osztályvezetői

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Állam- és Jogtörténeti Intézet intézetvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ központvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal Katonai Testnevelési és Sport Központ központvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Híradó Tanszék tanszékvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadászati és Hadelméleti Tanszék tanszékvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadtörténelmi, Filozófia és Kultúrtörténeti Tanszék tanszékvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék tanszékvezetői

NKE -Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Összhaderőnemi Műveleti Tanszék tanszékvezetői

NKE -Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék adjunktusi

NKE -Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszék tanszékvezetői

Belügyminisztérium Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgató

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgató gazdasági helyettese

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgató bűnügyi helyettese

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ főigazgató általános igazságügyi helyettese

Magyar Állami Operaház Főzeneigazgató

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testület gazdasági főigazgatói (magasabb vezetői)

NKE - Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék Tanszékvezető

NKE - Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék Tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti Magatartástudományi Intézet Intézetvezető

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet Intézetvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nyelvvizsgaközpont központvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar oktatási dékán-helyettes (vezetői)

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos és nemzetközi dékán-helyettes (vezetői)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Dékáni Hivatal hivatalvezetői

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar oktatási dékán-helyettes (vezetői)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar tudományos és nemzetközi dékán-helyettes (vezetői)

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Közbeszerzési Igazgatósága - közbeszerzési referens

NKE -Államtudományi és Közigazgatási Kar Államelméleti és Kormányzástani Intézet egyetemi docens

NKE -Államtudományi és Közigazgatási Kar Államtudományi és és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet intézetvezető

NKE - Belső Ellenőrzés - osztályvezetői

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék - adjunktusi I.

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék - adjunktusi II.

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék – adjunktusi III.

NKE - NETK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék egyetemi docens

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék - tanársegédi

NKE - GH KPI Pályázati Pénzügyi Osztály osztályvezető

NKE - Tudományos rektor-helyettes

NKE - Oktatási rektor-helyettes

NKE - Főtitkár

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Dékán

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet adjunktus

NKE - Gazdasági Hivatal gazdasági főigazgató-helyettes (vezetői)

NKE - Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék tanársegédi

NKE - Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék tanszékvezetői

NKE - Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék tanszékvezetői

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet szervezési igazgató (vezetői)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszék egyetemi tanári

NKE - Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék egyetemi tanári

Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektori (magasabb vezetői)

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék tanszékvezetői

NKE -Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntető-eljárásjogi Tanszék egyetemi tanári

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet Műveleti Logisztikai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet Természettudományi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet Informatikai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet Kriminológiai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet intézetigazgatói

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Üzemeltető Intézet intézetigazgató

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet intézetigazgató

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Logisztikai Intézet Haditechnikai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Állam- és Jogtörténeti Intézet egyetemi tanári

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Civilisztikai Intézet tanársegédi

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet mesteroktatói

NKE - Gazdasági Hivatal Pénzügyi-Számviteli Iroda irodavezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet intézetvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Krimináltechnikai Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet intézetvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészeti Kiképzési és Nevelési Intézet Testnevelési és Küzdősportok Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészeti Magatartástudományi Intézet Magatartástudományi és Módszertani Tanszéktanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet Büntetőeljárás-jogi Tanszéktanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézet Büntetőjogi Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Tanulmány Osztály osztályvezetői

NKE - Vezető- és Továbbképzési Intézet Igazgatói Iroda irodavezető-helyettesi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Oktatási dékán-helyettes (vezetői)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Jogi Tanszék egyetemi docensi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európa-tanulmányok Tanszék tanársegédi

NKE - Nemzetközi Kapcsolatok Iroda irodavezetői

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet tanársegédi

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézet tanársegédi

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Közszervezési és Közigazgatástani Intézet tudományos főmunkatársi

NKE - Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói (magasabb vezetői)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Európai Köz- és Magánjogi Tanszék egyetemi docensi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék adjunktusi

NKE - Nemzetbiztonsági Intézet Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék adjunktusi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékáni (magasabb vezetői)

NKE - Katasztrófavédelmi Intézet Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék adjunktusi

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet intézetvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal hivatalvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Fedélzeti Rendszerek Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülő Intézet Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék tanszékvezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Tanfolyamszervező Hivatal Szakmai Tanfolyami Központ központvezetői (parancsnoki)

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar alkotmányjogi Intézet intézetvezetői

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Államelméleti és Kormányzástani Intézet intézetvezetői

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Elektronikus Közszolgálati Intézet intézetvezetői

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Emberi Erőforrás Intézet intézetvezetői

NKE - Államtudományi- és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet intézetvezetői

NKE - Államtudományi és Közigazgatási Kar Szakigazgatási és Szakpolitikai Intézet tanársegédi

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság pályázatot hirdet bér- és tb. ügyintéző munkakör betöltésére.A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25. részletek:

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság pályázatot hirdet főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére.A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 25. részletek:

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék tanszékvezetői

NKE - Oktatási Iroda irodavezetői

NKE - Vezető- és Továbbképzési Intézet Szervezési Központ központvezető-helyettesi

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet Elektronikai Hadviselés Tanszék, egyetemi tanári

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet Műveleti Támogató Tanszék, egyetemi tanári

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet Összhaderőnemi Műveleti Tanszék, egyetemi tanári

NKE - Rendészettudományi Kar, Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék, tanársegédi

NKE - Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói (magasabb vezetői)

NKE - Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Államtudományi és Közigazgatási Kar Kari Könyvtár - könyvtárigazgatói (vezetői)

NKE - Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár - könyvtárigazgatói (vezetői)

NKE - Tudományos ügyek Irodája irodavezetői

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Híradó Tanszék, adjunktusi

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Híradó Tanszék, egyetemi docensi

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Híradó Tanszék, egyetemi docensi 2.

NKE - Vezető- és Továbbképzési Intézet, egyetemi tanár, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar,Stratégiai Védelmi Kutató Központ (SVKK), tudományos munkatárs

NKE - Vezető- és Továbbképzési Intézet, egyetemi tanár

NKE - Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Természettudományi Tanszék -adjunktusi

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Közbeszerzési és Üzemeltetési Igazgatóság, Üzemeltetési Főosztálya - Üzemeltetési és műszaki ügyintéző

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár főigazgatói (magasabb vezetői)

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi 1.

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Diplomácia Tanszék egyetemi docensi 2.

AEEK_üzemeltetési és műszaki ügyintéző (2016.03.20)

AEEK_üzemeltetési és műszaki ügyintéző (2016.01.31)

NKE_NETK_Nemzetkozi_Jogi_Tanszek_egyetemi_docens

NKE_Rendeszettudomanyi_Kar_oktatasi_dekanhelyettesi

NKE_GH_Vagyonkezelesi_Osztaly_osztalyvezetoi

Rendészettudományi  Kar  Közrendészeti és  Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet Alkalmazott  Rendészettudományi Tanszék tanársegédi

Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar egyetemi tanári

Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék tanszékvezetői

Államtudományi  Intézet tudományos igazgató