Rendvédelem tudományos folyóirat

KIADJA: Belügyi Tudományos Tanács

Felelős kiadó: Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy, a Belügyi Tudományos Tanács ügyvezető alelnöke
Szerkesztő: Dr. Sabjanics István, a Belügyi Tudományos Tanács titkára
Cím: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
E-mail: titkar@bm-tt.hu
Web: http://www.bm-tt.hu/firend.html
Telefon: +36 26 795 911, BM: 24-592 Fax: +36 26 795 919, BM: 24-650
HU ISSN 2560-2349

Lapszámok:

2012/1. szám
2012/2. szám
2013/1. szám
2013/2. szám
2013/3. szám
2013/4. szám
2013/5. szám
2014/1. szám
2015/1. szám
2016/1. szám
2017/1. szám
2018/1. szám
2018/különszám