A Munka törvénykönyve és egyéb jogszabály hatálya alá eső közszolgálati álláspályázatok

A Közszolgálati Személyzefejlesztési Főigazgatóság kezelésében lévő KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportálon a jelenleg hatályos jogi szabályozás [(388/2007. (XII. 23.) és 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet] alapján közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői álláspályázatok tehetők közzé. A KSZF a Munka törvénykönyve hatálya alá eső álláspályázatok, és más, például a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény oktatói, tudományos kutatói és vezetői pályázatok megjelentetésére saját honlapján biztosít lehetőséget a közszolgálati szervezetek számára.

2011. évi CCIV. törvény hatálya alá eső

NKE - Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora nemzetközi rektorhelyettes (magasabb vezető)

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányi Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ adjunktusi

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányi Kar Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ adjunktusi „2”

NKE - Rektori Hivatal Rektori Kabinetvezetői (irodavezetői)

NKE - Rektori Hivatal Rendezvényszervezési Osztály osztályvezetői

NKE - Központi Tanulmányi Iroda irodavezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Rendészetelméleti és –történeti Tanszék tanszékvezetői

NKE - Rendészettudományi Kar Kriminalisztikai Intézet Kiberbűnözés Elleni Tanszék tanársegéd

NKE - Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar Közgazdaságtani és Nemzetközi Gazdaságtani Intézet tudományos főmunkatársi


Munka törvénykönyve hatálya alá eső pályázatok

 

 

Egyéb jogállás hatálya alá eső pályázatok

 

 

 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár
főigazgatói (magasabb vezetői)