Bemutatkozás

A Tudományszervezési Osztály a Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály szervezeti keretein belül működik, feladatát képezi a Belügyminisztérium tudományigazgatási, tudományszervezési feladatainak átfogó tervezése, szervezése és a kapcsolódó döntések előkészítése. A minisztérium működésével kapcsolatos tudományszervezési feladatokat, a Belügyi Tudományos Tanács működtetését, a Belügyi Tudományos Tanács honlapja fejlesztését, frissítését, azon belül az ágazat tudományos tevékenységét támogató információs rendszert aktualizálását, hazai és nemzetközi tudományos-szakmai konferenciák előkészítését, lebonyolítását, a belügyi szervek tudományos tanácsai tevékenységének koordinálását, tudományos kutatások lebonyolítását, támogatását, a Magyar Tudomány Ünnepe belügyi fejezetének fejezetszerkesztői feladatait, a belügyi tudományos pályázati rendszer működtetését, közreműködést a tudományos tanácsot működtető önálló belügyi szervek tudományos publikációs tevékenységében, a PhD doktori cím elnyerésére való felkészülés tudományigazgatási feladatait a Tudományszervezési Osztály végzi.