Tervezési és Munkakörelemzési Csoport (MAR)

A Tervezési és Munkakörelemzési Csoport az alábbi feladatokat látja el:

  • szakmai, módszertani háttéranyagok, javaslatok elkészítésével közreműködik az új közszolgálati életpályamodell tervezésében és bevezetésében;

  • a hatályos jogi szabályozás alapján módszertani felkészítőket tart a munkaköri pótlék megállapítása céljából erre igényt tartó szervek részére, a munkakörelemzés elméletének és gyakorlatának megismertetése érdekében;

  • szakmai, módszertani támogatást nyújt a munkakörelemzések elvégzéséhez;

  • monitoring tevékenységet végez a munkakörelemzések során;

  • a munkakörelemzések végrehajtását követően adattisztítást, profiltisztítást végez, értékeli az elemzett munkaköröket, és felállítja azok relatív rangsorát.

 

A Csoport az alábbiakban segíti, támogatja a szervezeteket, hivatalokat:

  • a módszertani felkészítőre történő jelentkezésnél: jelentkezési lapok befogadása, visszajelzés, időpont egyeztetés a felkészítőkkel kapcsolatban, értesítések;

  • a munkakörelemzés folyamata kapcsán: szakmai módszertani támogatás, munkakörelemzések befogadása, profiltisztítás, értékelés, visszacsatolás.