Tartalékállomány információs rendszere (TARTINFO)

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a TARTINFO-rendszer a tartalékállományba helyezett közszolgálati tisztviselők, hivatásos szolgálati és hivatásos katonai jogviszonyban állók adatainak kezelését és az üres közszolgálati tisztviselői álláshelyek nyilvántartását támogató online rendszer. A TARTINFO a közigazgatás belső munkaerő-közvetítő rendszerének informatikai támogatását szolgálja, mivel egy helyen megtalálhatók benne a „keresleti” és a „kínálati” adatok.
A Rendeletben foglaltak szerint 2012. szeptember 1-jétől a közigazgatási szerveknek központilag be kell jelenteniük – a TARTINFO-rendszeren keresztül – a megüresedő tisztviselői álláshelyeket, ha azokat be kívánják tölteni. A tartalékállományba helyezés célja, hogy a törvényben meghatározott esetekben felmentett közszolgálati tisztviselők (Kttv.) részére, a hivatásos (Hszt.) és katonai szolgálati jogviszonyban (Hjt.) állóknak a közigazgatáson belül új állást találjanak, a közigazgatási szervek pedig szakértelemmel rendelkező, a közigazgatásban jártas munkaerőt megtalálják, és rövid idő alatt tudják foglalkoztatni. A tartalékállomány rendszere is átalakult az elmúlt években az érintett három közszolgálati jogviszonyban dolgozók sajátosságainak egymáshoz való közelítése és az átjárhatóság megteremtése érdekében. Ennek jegyében a tartalékállomány lehetővé teszi a különböző közszolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot. Az állam a közszolgálati pályát élethivatásként választó személyek más szervezetben való továbbfoglalkoztatását – elbocsátás esetén – az állami gondoskodás e formájának keretében teszi lehetővé.
A Kttv., a Hszt. és a Hjt. hatálya alá tartozó (közigazgatási, rendvédelmi, honvédelmi) szervek vezetői a TARTINFO-rendszert előzetes regisztrációt követően tudják használatba venni.