Rácz GyörgyRácz György c. tű. ezredes
Oktatási Igazgatóság, igazgató

Szakmai háttér
1986-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnökként, majd felsőfokú tűzoltó szakmai képesítést, valamint felsőfokú rendőr szakmai képesítést szereztem.
1985 óta szolgálok a Belügyminisztérium hivatásos állományában tűzoltóként.
1985-1998 között a Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnoksága Tűzvédelmi Kiképző Intézetben (illetve annak jogutódjainál) tanári, főtanári, kiemelt főtanári, tanszékvezető-helyettesi beosztásokat töltöttem be. Oktató tevékenységem során tűzmegelőzési (igazgatási, hatósági, szakhatósági), műszaki, valamint informatikai tantárgyakat tanítottam.
Több alkalommal vettem részt a tűzoltóság képzési rendszerének módosításában, korszerűsítésében, az oktatási dokumentumok ki-, illetve átdolgozásában. Feladataim közé tartozott szakmai jegyzetek és egyéb oktatási segédanyagok összeállítása is.
1998-2006 között a Belügyminisztérium Oktatási Főosztályon (majd Oktatási Főigazgatóságon) teljesítettem szolgálatot. A Főosztály, illetve a Főigazgatóság hatásköre az oktatás-képzés vonatkozásában a rendőrség, a határőrség, valamint a katasztrófavédelmi szervek teljes körére kiterjedt.
2006-2011 között az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, majd az Önkormányzati Minisztérium Személyügyi Főosztályán láttam el a miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítésekkel és egyéb oktatási területekkel kapcsolatos oktatásigazgatási feladatokat.
2012. január 16-án bíztak meg a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság Oktatási Igazgatóságának vezetésével.

Hitvallás
Meggyőződésem, hogy kizárólag a folyamatosan, magas szakmai színvonalon elvégzett munka teremtheti meg mind az egyén, mind a közösség boldogulásának alapját. Ehhez viszont az oktatás, a képzés az alap.

Elérhetőség
Városi telefon: +36-26-795-917
BM telefon: 24-661
Mobil: 06-20-259-4960
E-mail: gyorgy.racz@bm.gov.hu