RÓLUNK ÍRTÁK

A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság és a belügyi szervek, valamint képzőintézmények közötti szoros együttműködés kapcsán számos visszajelzés érkezett, melyek az alábbi link alatt olvashatóak.

„Felnőttképzési intézményként, illetve felnőttképzési szakértőkként az elmúlt években végzett oktatási, HR fejlesztési projektek során alkalmunk volt megismerni a közszolgálat, közigazgatás területén folyó képzési, személyzetfejlesztési tevékenység színvonalát, eredményeit. Mindezek közül kiemelkedik az a teljesítmény és példaértékű elhivatottság, ...

1.

„Felnőttképzési intézményként, illetve felnőttképzési szakértőkként az elmúlt években végzett oktatási, HR fejlesztési projektek során alkalmunk volt megismerni a közszolgálat, közigazgatás területén folyó képzési, személyzetfejlesztési tevékenység színvonalát, eredményeit.

Mindezek közül kiemelkedik az a teljesítmény és példaértékű elhivatottság, amelyet a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Továbbképzési Igazgatóságánál tapasztaltunk.

Tevékenységük kiemelt fontosságát mutatja, hogy amit a KSZF szakemberei, munkatársai végeznek az nem más, mint a közszolgálati humántőke fejlesztése általi befektetés országunk, így mindannyiunk jövőjébe.

Örülünk, hogy partnereik lehetünk ebben a felelősségteljes munkában.

Érsek Emese
oktatási vezető
CONSACT Kft.”


2.

„A Belügyminisztérium Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, Továbbképzési Igazgatóságának munkatársaival több éve dolgozunk együtt. Az együttműködésünket a precizitás, a kiváló szakmaiság, magas hatékonyságú munkavégzés és humánus emberi kapcsolat jellemzi. A munkatársaknak köszönhetően, olyan munkavégzés alakult ki, melynek következtében a képzéseinken résztvevők pozitív és elismerő visszajelzéseket adnak a programokról, a szervezésről, a kommunikációról. Köszönjük szépen az elmúlt évek harmonikus munkavégzését. További sikeres munkát kívánunk a szervezet valamennyi munkatársának.

Dr. Piros Márta (Magiszter Menedzser Kft.)”


3.

„A 2/2013. BM rendeletben meghatározott rendészeti  továbbképzési rendszer országos szakirányítójaként 2013-ban közösen kezdtük meg a mai KSZF-el , illetőleg annak jogelődjével a rendészeti szervek új szempontrendszerű informatikai alapú továbbképzési tevékenységének megvalósítását. A ma már kifogástalanul működő rendszer kiépítése során egyedülálló teherbírásról, kreativitásról és együttműködésről tettek napi szintű tanúbizonyosságot a KSZF vezetői és beosztottai, ugyanakkor a rendészeti szervek munkatársai által közösen elvégzett és jelenleg is végzendő tevékenység ékes bizonyítéka a jogi kötelezettségeken felüli kollegalitásnak, áldozatos együttműködésnek, az emberi helytállásnak.   -

A közös tevékenység során emberileg és szakmailag is fejlődtem, számos barátságra tettem szert, amelyek hatására ma már  új szemlélettel tekinthetek a továbbképzési rendszer egészére.

 

Ezen dolgokért köszönettel tartozom, a további felelősségteljes munkához pedig sok erőt és egészséget kívánok!

 

Üdvözlettel, Lippai Zsolt c. r. alezredes, ORFK"

 

4.

„Tisztelt Alezredes Úr! (Kutsera Péter c. r. alezredes, Képzésszervezési Osztály vezetője)

Kedves Péter!

Először is engedd meg, hogy gratuláljak az új Hszt. Moodle tesztjéhez, oktatóként rendszeresen használom és tudom, nem könnyű időben és tartalomban is kiegyensúlyozott tesztet készíteni, azonban nektek sikerült.

További sikeres munkát kívánok!

Tisztelettel:

dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy
tanársegéd
NKE RTK”

 

5.

„Professzionális kiválasztási folyamat eredményeként kaptunk lehetőséget a KSzF-fel való együttműködésre.

A 2015-ben elindított együttműködésünk 2016-ban is folytatódik.

Eddigi tapasztalataink alapján nagyfokú szakmai hozzáértéssel, kollégáik iránti empatikus hozzáállással találkoztunk, közös fejlesztő folyamat eredményeként alakítottuk ki cégünk képzési kínálatát.

A minisztériumi háttérintézményektől nem megszokott módon – a jogszabályok és egyéb szabályzók maradéktalan betartása mellett – gyors reagálással, nagyfokú fogékonysággal az új módszertani dolgok iránt a folyamatos fejlesztés és ésszerűsítés lehetőségével találkoztunk a KSzF valamennyi, a folyamatokban részt vevő kollégája részéről.

A rendszerben regisztrált kihelyezett képzésekről több, megyei belügyi szervnél sikeres tárgyalásokat folytatunk, valamennyi eddig megkeresett szervezet örömmel üdvözli a kezdeményezést. Ezáltal helyben, aktív humánerő-fejlesztést érintő munkát tudtunk generálni.

A KSzF munkatársai jelenleg is sok segítséget nyújtanak, készségesen állnak magas szakmai felkészültséggel rendelkezésre minden alkalommal az új, továbbképzési programok elektronikus rendszerének használatában, továbbképzési programjaink minősíttetésében és az igényfelmérésben is.

A KSzF-fel való eddigi jó munkakapcsolatunk az egymást segítő, professzionális szakmai együttműködésen és a kiemelkedő munkatársi kapcsolatokon alapul.

Szívesen veszünk részt a szervezet mottójának megvalósítását segítő törekvéseiben, melyeknek célja olyan belügyi továbbképzési rendszer, illetve továbbképzési kultúra kialakítása, amely nem csak intézményesíti a továbbképzést, hanem értékeket közvetít és hagyományt teremt.

Bartucz Éva
ügyvezető
Vezetőképző Akadémia”

 

6.

„2013 végén cégünknek jutott az a megtisztelő feladat, hogy támogassa a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság munkáját a Továbbképzési rendszer bevezetésében.

Biztosak vagyunk abban, hogy fejlesztéseink nem valósulhattak volna meg a KSZF Továbbképzési Igazgatóság csapatának hatékony közreműködése nélkül. Kiemelkedő szakértelmük, folyamatos támogatásuk és konstruktív hozzáállásuk mind-mind hozzájárultak a projekt sikerességéhez.

Kiemelt ügyfelünkkel folytatott hosszú távú együttműködésnek köszönhetően mára egy baráti, partneri kapcsolat alakult ki, amire igazán büszkék vagyunk és felkészülten, tele reményekkel várjuk a fejlesztések idei folytatását.

További sikeres munkát kívánok az egész csapatnak az SBP Systems Kft valamennyi munkatársa nevében!

Üdvözlettel,

Faragó Tamás
SBP Systems Kft.”

 

7.

„A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Továbbképzési Igazgatóságával megkezdett együttműködésünkben az Igazgatóság valamennyi Kollégája részéről magas fokú szakmai hozzáértést, gyors ügyintézést és segítőkészséget tapasztalunk. Képzőintézményként úgy véljük, egy olyan képzési rendszer került kialakításra és bevezetésre az Igazgatóság által, amely szakmai és informatikai oldalról egyaránt szolgálni tudja az Igazgatóság célját, küldetését. Meglátásunk szerint a képzési rendszer hiánypótló, melynek eredményeként biztosítottá válik a belügyi szervek munkatársainak professzionális felkészítése és továbbképzése a mindennapi munkájukhoz kapcsolódóan.

Üdvözlettel:

Balogh Mónika
MATRIX CBS Kft. tulajdonos”


8.

„2/2013. BM rendeletben meghatározott rendészeti  továbbképzési rendszer indulásával folyamatos, napi kapcsolatba kerültem a BM KSZF Továbbképzési Igazgatóság munkatársaival. Szervezetünknél a   rendszer kiépítése és működtetése, a kollégákkal való megismertetése új kihívás volt számomra. Bármikor segítségre szorultam a munkám során, mindig készséggel álltak a rendelkezésemre, sokszor bonyolult több munkát igénylő feladatok megoldásában is. Közös munkánk során új barátokra leltem akik önzetlenül és kedvesen oldották meg a felmerülő problémákat. Nagyfokú teherbírásról és kreativitásról tettek tanúbizonyosságot, segítő együtt működésüknek köszönhetően mára ez a rendszer áttekinthetővé és könnyen kezelhetővé vált.

Nagyon köszönöm az eddigi munkájukat és kívánom, hogy a továbbiakban is ugyan így tudjunk együtt dolgozni!

Üdvözlettel, Szűcsné Kálmán Tünde főtanácsos, főelőadó, TEK”


9.

„Intézményünk részéről a Közszolgálati Személyfejlesztési Főigazgatóság, Továbbképzési Igazgatósággal (továbbiakban: KSZF) ill. jogelődjével a szakmai szakirányítói feladatok vonatkozásában kiemelkedően színvonalasnak tekinthető a kapcsolattarás. A belügyminiszter úr által szakirányított OKJ-s szakmák esetében, ill. a rendészeti feladatokat ellátó személyek oktatásában és vizsgáztatásában intézményünkkel folyamatosan, hatékonyan, segítőkészen együttműködött a KSZF.

A munkafolyamatok során esetlegesen felmerülő problémák, hiányosságok kezelésében közreműködött, ill. szakmai megoldásukról soron kívül intézkedett.

A jövőben is igényeljük, ill. számítunk a KSZF konstruktív és hatékony segítségére, aktív együttműködésére.

Vincze P. Márton s.k.
ROKK RSZKK vezetője”


10.

„A KSZF-fel folytatott együttműködés során a Főigazgatóságot olyan szervezetnek ismertem meg, melyből kevés van, noha sok kellene. Röviden és tömören, három olyan tulajdonságot emelek ki, mely értékelésem szerint jellemzi a szervezetet:

A Főigazgatóság nemcsak másokat fejleszt, maga is élen jár az újítások terén.

A Főigazgatóság, mint formálisan és informálisan egyaránt stabilan beágyazott szervezet. Azt tapasztaljuk, hogy a Főigazgatóság nyitott azokra a megoldásokra, melyek révén a sztenderdek nem sérülnek, de a velük együttműködő partnerek érdekei is érvényesülnek. Hangsúlyoznom kell azt a nyilvánvaló tényt, hogy az effajta megközelítés pozitívan hat vissza a partnerek együttműködési készségére is.

A KSZF minden egységére jellemző a megbízhatóság. A tájékoztatás korrekt és pontos, időben korán történik, elősegítve a tervezhetőséget.

Összességében elmondható, hogy a KSZF nemcsak a jogszabályi keretek által meghatározott kiválasztási, továbbképzési és vizsgarendszerekkel, hanem a vele való együttműködés során saját példájával is hozzájárul a vele együttműködő szervezetek és azok munkatársainak fejlesztéséhez. Ez  hitelességének alapja: nemcsak tanítja, hanem meg is éli azon alapelveket, melyek terjesztésére, elmélyítésére hivatott.

Köszönettel,

Alkotmányvédelmi Hivatal”


11.

„A KSZF-fel jól működő kapcsolatunk van, mely sokat segít a belügyi továbbképzési rendszer zökkenőmentes üzemeltetéséhez.Minden kérésünkre, kérdésünkre választ és megoldási módokat kapunk a lehető legrövidebb időn belül. Remélem, hogy ez a jól bevált rendszer sokáig ugyanígy fog működni!

Készenléti Rendőrség”

 

12.

„A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) és a Büntetés-végrehajtási Szervezet közötti szakmai kapcsolatot a nagyfokú konstruktivitás jellemzi. Ez a kiváló együttműködés a továbbképzési rendszer működtetésére, a rendészeti képzések szervezésére és végrehajtására egyaránt kiterjed. A KSZF-re, mint rendészeti tudásközpontra tekintünk, ahol valóban magas szintű, innovatív műhelymunka folyik. Minden megkeresésünkre azonnali, gyors válasz születik, hozzáállásuk korrekt, segítő és támogató.

A büntetés-végrehajtás képzési rendszerének megújulásában, a tudatosabb és célzottabb oktatásfejlesztés megteremtésében, valamint az egységes módszertani alapokon nyugvó vezetői szemléletrendszer megalapozásában és formálásában kifejtett szakmai együttműködésüket és aktív közreműködésüket köszönjük, érdemi munkájukra, ajánlásaikra és tanácsaikra a továbbiakban is számítunk.

BvOP Humán Szolgálata”

 

13.

"A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola jó munkakapcsolatot tart fent a Belügyminisztérium Közszolgálati és Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, Továbbképzési Igazgatóságával az iskolarendszeren kívüli képzések vizsgáztatásával, illetve a rendészeti szakszemélyzet képzés és vizsgáztatásával kapcsolatban.

Az igazgatóság szakértő munkatársai minden esetben segítőkészek, gyors és hatékony segítséget nyújtanak a zökkenőmentes vizsgaszervezésekkel kapcsolatban.

Ennek az együttműködésnek köszönhetően a vizsgázók részéről is mindig pozitív visszajelzéseket kapunk a munkákról.

SZRSZKI"

 

14.

„A belügyminisztérium irányítása alá tartozó szervek egységes továbbképzése érdekében 2014. január 01-jén bevezetett új Belügyi Továbbképzési Rendszer a hivatásos katasztrófavédelmi szervek oktatási szakterületét új kihívás elé állította.

A belügyi rendeletnek történő megfelelés érdekében és azzal összhangban célunk egy átlátható, országos szinten egységes követelmények és szabályok mentén működő továbbképzési rendszer kialakítása volt, melyben a KSZF Továbbképzési Igazgatóság vezetői és munkatársai folyamatosan a segítségünkre voltak. Az Igazgatóság kiemelten támogatta a katasztrófavédelem rendszeradminisztrátorainak regionális felkészítését és munkavégzését.

A továbbképzési rendszer szervezetünknél történő beindításában és működtetésében, valamint a katasztrófavédelem hivatásos állománya felkészítésében nyújtott segítő támogatást megköszönöm.

Tisztelettel:

Dr. Gubicza József tű. ezredes
főtanácsos
főosztályvezető”


15.

„A rendészeti feladatokat ellátó személyek képzésével és vizsgáztatásával kapcsolatban a KSZF munkatársaival a munkakapcsolat nagyon jó. Minden területen segítőkészek, gyorsak, a speciális kérdésekre azonnal gyors, pontos választ adnak. Az informatikai fennakadásokat is gyorsan, hatékonyan oldják meg.

Egyszerűen jó együtt dolgozni a csapattal!

Üdvözlettel:
Czupper Szilvia r. őrnagy
kiképzésszervező”


16.

„2014-ben akkreditáltuk interkulturális kompetenciafejlesztő képzésünket a rendészeti területen dolgozók számára is. Mind az akkreditációs folyamat, mind a 2015-től megtartott képzések szervezése és lebonyolítása során nagyon sok támogatást és segítséget kaptunk a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Továbbképzési Igazgatóságától. A felmerülő kérdéseinkre, és az esetleges problémákra mindig nagyon rugalmasan és támogató formában reagáltak. Civil területen működő, felnőttképzéssel foglalkozó intézmény vagyunk; a BM Továbbképzési Igazgatóságával való együttműködésünkre a kezdetektől fogva a konstruktív és rugalmas helyzetkezelés és kapcsolattartás a jellemző. Nagyon örülünk, hogy két, ennyire különböző területen működő szervezet és intézmény között is tud ilyen rugalmas nyitott munkakapcsolat működni. Ezek alapján szervezetünk nagyon bízik és szorgalmazza a velük való hosszú távú együttműködést.

Németh Andrea
Képzési vezető
Artemisszió Alapítvány”

 

„Ez a képzés rengeteget adott számomra. A tapasztalataimat szakmai és személyiség fejlesztés vonalán is tudom értékelni. Szakmai oldalról kiemelném, hogy a tréning minőségi, teljes mértékben komolyan vett, részlet gazdag. A személyiségfejlesztés nem volt közvetlen célja a képzésnek, véleményem szerint, de elkerülhetetlenül fontos részét képezte. A csoportos és egyéni feladatok mind tartalmaztak olyan összetevőket, amelyek nem csak a munkám során lehetnek gyümölcsözőek, hanem a civil életemben is.

(Egy résztvevőnk, 2014. ősz)”

 

17.

„Tisztelt Kollégák! (Szociális szövetkezeti menedzser című továbbképzés)

Kérjük engedjék/engedjétek meg, hogy Attila és a magam nevében köszönjük meg, hogy részesei lehettünk a Belügyminisztérium Szociális menedzser képzésének.

Külön köszönjük azt a példaértékű, precíz szervezést, amely nélkül e becses képzés is csak egy oktatás lett volna, ám a Ti alaposságotok és részletekre kiterjedő figyelmetek rangos és hasznos programmá emelte.

Bizakodunk, hogy a jövőben néhányszor még leírhatjuk ugyanezt.

Üdvözlettel:

Dr. Jármy Tibor és Dr. Petheő Attila”


18.

„Tisztelt Krauzer Ernő c. r. Ezredes, Igazgató Úr!

A közelmúltban mentességi kérelmet adtam be a BM KSZF Továbbképzési Igazgatóságára.Ezúton szeretném megköszönni Önnek és kollégáinak a gyors és segítőkész ügyintézést.

Tisztelettel: Győrössy Ferenc nyá. altábornagy”
HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.”


19.

"Tisztelt Osztályvezető Asszony!
Kedves Bernadett!

Ezúton szeretném tolmácsolni Önnek és kedves kollégáinak dr. Sipos Csilla Irodavezető Asszony hálás köszönetét a pályázatok közzétételében nyújtott segítő közreműködésükért!

Üdvözlettel:

Bíró Anna
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Humán-erőforrás Iroda"

 

20.

"Tisztelt Főigazgató Úr!

Kedves Valér!

Nagy tisztelettel köszönöm a szakképzési centrumok regisztrációjához nyújtott kiemelkedően gyors és szakszerű segítségeteket, mely nagymértékben hozzájárul a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába kerülő szakképző iskolák működésének folyamatosságához és a biztonságos tanévkezdéshez.

Bízom abban, hogy a jövőben is hasonlóan kiváló együttműködésre számíthatunk intézményeink között.

Üdvözlettel:

Palotás József
főigazgató-helyettes
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal"


21.

"Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Köszönöm a rugalmas gyors hozzáállásotokat, amivel a munkánkat segítitek.

Üdvözlettel,
Berey Edit
HIPA / Nemzeti Befektetési Ügynökség"